27 medarbejdere fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.

Gruppen var en god blanding af forskellige fagligheder fra arkitekter, biologer, trafiksikkerhedsfolk og selvfølgelig en stor gruppe vejingeniører. De er alle tilknyttet et projekt med udbygning af en eksisterende vej på ca. 13 km i umiddelbar nærhed Kongsberg.

I forhold til naboer står delegationen med nogle af de samme udfordringer i forhold til støj. Så de var nysgerrige på, hvordan Fjordforbindelsen Frederikssund håndterer naboer til projektet. De var imponerede over informationscenteret på Østersvej og setuppet med nabofora, hvor vi går i tæt dialog med mindre grupper af naboer.


Der var stor spørgelyst til Fjordforbindelsens store opgaver med broen specielt til pælefunderingen og til vores informationscentre. Efter en hurtig gennemgang af projektet og frokost kig turen til byggepladsen og en rundvisning i noget der mest mindede om et stort soppebassin.

Læs mere om det norske projekt på

https://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen/Fakta