I løbet af uge 21 omlægges trafikken på rute 53, så trafikanterne skal passere vest om rundkørslen Skibbyvej og Onsvedvej/Østergaardsvej, da den tages ud af drift. Derudover flyttes Lyngerupvej en anelse mod nordvest.

Arbejdet med etablering af den kommende motortrafikvej er ved at gå over i en ny fase. Det betyder blandt andet, at den eksisterende rundkørsel på rute 52 ved Skibbyvej og Onsvedvej/Østergaardsvej skal ombygges.


Derfor vil rundkørslen, som vi kender den i dag, blive taget midlertidigt ud af drift, og for trafikanter betyder det:

  • Kommer du via Onsvedvej, bliver du ledt nord om rundkørslen og derfra på Skibbyvej.
  • Kommer du ad Østergaardsvej, kører du direkte på Skibbyvej.


Vejforløbet på rute 53 Skibbyvej føres i princippet vest om rundkørslen.

Der vil desuden være en mindre trafikomlægning ved Lyngerupvej. I forbindelse med anlæggelsen af den nye tilslutning af Ny Landerslevvej ved Lyngerupvej vil den eksisterende landevej blive flyttet mod nordvest. For trafikanter, som benytter Lyngerupvej vil det ikke få nogen videre betydning, da vejforløbet forbliver det samme.