1/10 2016

Arkæologer har dykket i Roskilde Fjord


Det er ikke så tit der gennemføres arkæologiske undersøgelser til vands, men der, hvor højbroen skal bygges, har Vikingeskibsmuseet fra Roskilde gennemført såkaldte marinarkæologiske undersøgelser i Roskilde Fjord i 2014 og 2015.

Vikingeskibsmuseet har undersøgt det spor, hvor højbroen skal bygges samt begge fjordens bredder. Langs begge bredder er der fundet oldsager fra Stenalderen, fortrinsvis forarbejdet flint samt enkelte udaterede pæle og andre løsfund, blandt andet et enkelt bugskår af gråbrændt middelalderkeramik.

Arkæologerne har brugt flere forskellige undersøgelsesmetoder, og gjort fund fra oldtiden såvel som fra nyere tid. Dog ikke fund af betydende fortidsminder eller af særlig historisk betydning.

Vejdirektoratet havde allerede i den tidlige planlægningsfase af broen en rådgiver til at undersøge havbunden. Undersøgelserne gav en masse data, som arkæologerne analyseret og derved identificeret de steder på fjorden og i undergrunden, hvor der var noget der var særlig interessant. På den måde fik de kortlagt, hvad der skulle undersøges nærmere.

Derefter var det arkæologernes arbejde, at få undersøgt de forskellige interessante steder i fjorden. En opgave der var lidt anderledes end normalt, da meget af arbejdet foregik under vandet.

Først undersøgte dykkere de interessante steder på havbunden. Derefter var det arkæologernes opgave at lave en række manuelle boringer i de lavvandede dele af fjorden.

Man besluttede dog hurtigt, at det ikke var tilstrækkeligt sikkert for dykkerne at lave manuelle boringer i de dybe områder af fjorden. Derfor valgte man i stedet at jordprøverne skulle graves op med maskiner. Jordprøverne der blev taget op blev renset, fotograferet og beskrevet, så de var klar til at blive analyseret af arkæologerne.

15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere
12. sep. 2017 06.32
"Sammen lagde vi et pres på Christiansborg," siger Ole Find Jensen om processen op til den nye fjordforbindelse.
Læs mere
8. sep. 2017 08.34
Hen over efteråret inviterer Vejdirektoratet ”På tur med projektchefen”. Det er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. sep. 2017 11.25
Nu går arbejdet med at støbe de permanente bropæle i gang. Pælene skal sørge for et stabilt fundament til Fjordforbindelsen Frederikssund mange år frem i tiden. Opgaven med pælefundering vil foregå frem til forsommeren 2018. Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af...
Læs mere
14. aug. 2017 07.13
Fra midten af august begynder arkæologerne at undersøge det område, hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej skal ligge.
Læs mere
9. aug. 2017 13.18
I dag støber vores entreprenør fundamenterne til den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej. Broen ved Tørslevvej er et af to bygværker på Tørslev Hage, der skal laves i år. Dagens støbning er startskuddet på byggeriet af selve broen. Vi forventer, at broen ved Tørslevvej står færdig omkring juletid. Den anden bro, der skal bygges i umiddelbar nærhed er broen ved Gl. Færgegårdsvej. Det arbejde går i gang i efteråret og forventes afsluttet i sommeren 2018.
Læs mere
8. aug. 2017 11.01
Vejdirektoratets entreprenør asfalterer i denne uge Marbækvej.
Læs mere
1. aug. 2017 08.18
I august undersøger vi jordbunds- og grundvandsforholdene, der hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej er planlagt.
Læs mere
24. jul. 2017 09.03
Selvom det meste af Danmark er på sommerferie, arbejdes der på livet løs på byggepladsen. Det gælder om at nå så meget som muligt, inden vinteren kommer, og det bliver vanskeligere at udføre visse opgaver.
Læs mere
13. jul. 2017 06.12
Det er ikke kun på byggepladsen, at arbejdet skrider fremad. Vi er også ved at udarbejde udbudsmaterialet der skal danne grundlag for den kommende kontrakt om betalingsanlægget.
Læs mere