11/10 2016

Den nye bro lærer os om fortiden


Når der bygges nye veje, er udgravningsarbejdet næsten altid med til at afsløre en masse nyt om Danmarks fortid. Udgravningerne ved den nye fjordforbindelse er ingen undtagelse.

Arkæologer fra Roskilde Museum står for de arkæologiske undersøgelser til lands, og deres arbejde viser, at området er rigt på fortidsminder fra både sten-, bronze- og jernalder.

Der er fundet mange spændende ting. Blandt andet jordfæstegrave fra jernalderen, palisadeanlæg fra mellemneolitikum, som er bondestenalderen eller yngre stenalder, masser af langhuse og gruber, som endnu ikke er tidsbestemt, en brønd fra jernalderen og et anlæg til hampeproduktion bestående af hørtørringsgruber dateret til slutningen af 1700 tallet.

Roskilde Museum har været i gang med arkæologiske undersøgelser siden 2015, hvor de startede på østsiden af fjorden, mens undersøgelserne i 2016 har koncentreret sig om den vestlige side. Målet er at finde interessante fortidsminder, som er skjult under jordens overflade – før entreprenørens maskiner ruller ind og begynder at bygge en vej.

Undgå forsinkelser

Af hensyn til vejens økonomi er det vigtigt, at arkæologerne har undersøgt hele vejstrækningen grundigt og i god tid inden, entreprenørens maskiner går i gang. For hvis man midt i byggeriet støder på et ukendt fortidsminde i jorden, skal det straks undersøges. Og den slags kan blive meget dyrt, da man er bliver nødt til at standse anlægsarbejdet imens.

De arkæologiske undersøgelser til lands har indtil september 2016 kostet ca. 10 millioner kroner. Det er et stort beløb i forhold til de penge, museerne ellers kan bruge på deres arkæologiske arbejde. Roskilde Museum har indtil videre haft 20 arkæologer ansat til arbejdet omkring Frederikssund.

Fortsat arbejde – lang tid frem

Det kan tage lang tid at kortlægge et områdes historieske fortid. Det betyder, at de arkæologiske fund først vil være analyseret og undersøgt til bunds, når bilerne er begyndt at køre på den nye motortrafikvej. Til gengæld vil den nye viden, som vi får, være til glæde for Danmarks historieskrivning – og ikke mindst for lokale skolebørn og andre med særlig interesse for egnens forhistorie.
15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere
12. sep. 2017 06.32
"Sammen lagde vi et pres på Christiansborg," siger Ole Find Jensen om processen op til den nye fjordforbindelse.
Læs mere
8. sep. 2017 08.34
Hen over efteråret inviterer Vejdirektoratet ”På tur med projektchefen”. Det er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. sep. 2017 11.25
Nu går arbejdet med at støbe de permanente bropæle i gang. Pælene skal sørge for et stabilt fundament til Fjordforbindelsen Frederikssund mange år frem i tiden. Opgaven med pælefundering vil foregå frem til forsommeren 2018. Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af...
Læs mere
14. aug. 2017 07.13
Fra midten af august begynder arkæologerne at undersøge det område, hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej skal ligge.
Læs mere
9. aug. 2017 13.18
I dag støber vores entreprenør fundamenterne til den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej. Broen ved Tørslevvej er et af to bygværker på Tørslev Hage, der skal laves i år. Dagens støbning er startskuddet på byggeriet af selve broen. Vi forventer, at broen ved Tørslevvej står færdig omkring juletid. Den anden bro, der skal bygges i umiddelbar nærhed er broen ved Gl. Færgegårdsvej. Det arbejde går i gang i efteråret og forventes afsluttet i sommeren 2018.
Læs mere
8. aug. 2017 11.01
Vejdirektoratets entreprenør asfalterer i denne uge Marbækvej.
Læs mere
1. aug. 2017 08.18
I august undersøger vi jordbunds- og grundvandsforholdene, der hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej er planlagt.
Læs mere
24. jul. 2017 09.03
Selvom det meste af Danmark er på sommerferie, arbejdes der på livet løs på byggepladsen. Det gælder om at nå så meget som muligt, inden vinteren kommer, og det bliver vanskeligere at udføre visse opgaver.
Læs mere
13. jul. 2017 06.12
Det er ikke kun på byggepladsen, at arbejdet skrider fremad. Vi er også ved at udarbejde udbudsmaterialet der skal danne grundlag for den kommende kontrakt om betalingsanlægget.
Læs mere