22/6 2017

Entreprenøren tester fundamentet af fremtidens bro over Roskilde Fjord

Et godt fundament er alfa og omega, når vi bygger en bro. Derfor går entreprenøren nu i gang med at teste bæreevnen af de pæle,
der skal bære den nye bro over Roskilde Fjord mange år frem i tiden.

Fremtidens bro over Roskilde Fjord skal være med til at sikre en nemmere og hurtigere adgang mellem Frederikssundområdet og resten af Nordsjælland og Hovedstadsområdet.

For at være sikker på, at både pæle og havbund er solide nok til at bære den planlagte bro, vil entreprenøren nu udsætte ingeniørberegningerne for en virkelighedstest.

”Fra de geotekniske undersøgelser ved vi, at undergrunden i Roskilde Fjord ikke egner sig særlig godt til brobyggeri. Vi skal rigtig langt ned, før vi rammer noget kalk, som pælene kan stå fast i, Derfor skal vi nu teste pælenes bæreevne,” siger Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet.

Testen skal gennemføres to steder på Frederikssundsiden - den ene på land og den anden fra den midlertidige dæmning, som er bygget ud i fjorden. Vejdirektoratet forventer, at testerne tager en lille måneds tid. I første omgang etablerer entreprenøren testpælene, og når betonen i pælene er hærdet, kan selve pæletesten gennemføres.

”Pælene og brofundamentet skal sikre, at broen ikke begynder at synke efter nogle år med trafik. Testen skal bekræfte vores design og vise os, om vi skal justere noget, inden vi går i gang med at bygge pælene, som skal bære broen,” siger Henrik Vincentsen.

Stor maskine og specialiseret grej

En test af denne kaliber ser man ikke så tit i Danmark. Derfor har entreprenøren hentet både en overdimensioneret boremaskine til Frederikssund og specialiseret udstyr, der kan teste bæreevnen langt under havets overflade.

”Først skal der bores et stort jernrør ned i havbunden, indtil man når kalken. Når jernrøret er tømt for jord- og sandmaterialer, sænkes et net af armeringsjern ned i hullet. På armeringsjernet er der monteret noget specieludstyr, som skal bruges til selve belastningsforsøget. Til sidst støbes røret ud med beton,” forklarer Henrik Vincentsen.

Det udstyr, der anvendes til at prøvebelaste pælene med, hedder en Osterberg Celle, og det virker i princippet som en donkraft, der trykker pælespidsen ned i kalken. Samtidig med, at trykket i Osterberg Cellen øges, måler man på spændinger og bevægelser i testpælen. De enkelte testpæle skal i testen belastes til minimum 1½ gang det tryk, som de rigtige pæle skal bære.

Test i mindre målestok

Vores entreprenør har regnet sig frem til, at hver bropille skal funderes på fire pæle, der på midten af fjorden, hvor kalken ligger dybest under havbunden, har en diameter på 2 meter. Pælene under de kystnære bropiller er en smule mindre i diameter.

Den test, entreprenøren gennemfører nu, er i mindre skala, men nok til, at det giver retvisende resultater.

Yderligere oplysninger:
Projektchef Henrik Vincentsen, tlf.: 2811 4100, mail: hevi@vd.dk

Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, tlf.: 2298 3078, mail: an6@vd.dk


Fakta:

Testpælene får en diameter på 1,2 m og skal cirka 22-25 meter ned i undergrunden.

Der fyldes ca. 30 m3 beton ned i hvert af hullerne.

Betonen er stærk nok til at bære belastningen efter ca. 10 dage, men der går mere end en måned før den er hærdet helt færdig.


13. jul. 2017 06.12
Det er ikke kun på byggepladsen, at arbejdet skrider fremad. Vi er også ved at udarbejde udbudsmaterialet der skal danne grundlag for den kommende kontrakt om betalingsanlægget.
Læs mere
4. jul. 2017 11.43
Svanevænget bliver indgangen til sommerhusene på Tørslev Hage Vores entreprenør er færdig med at lægge asfalt på den vestlige del af Gammel Færgegårdsvej og forlængelsen af Svanevænget. Så fra i morgen vil adgangen til sommerhusområdet foregå via Svanevænget. Skal man syd for Gammel Færgegårdsvej, sker det via Svanestien. Når trafikken er flyttet, går entreprenøren umiddelbart derefter i gang med at grave ud til den nye bro, som i fremtiden skal føre Gammel Færgegårdsvej over den kommende motortrafikvej.
Læs mere
23. jun. 2017 08.51
Vi passer på den beskyttede natur og dyrene i områderne, som grænser op til anlægsarealerne. Det overdrev og eng, der er specielt på Tørslev Hage, passer vi på blandt andet ved, at vi sætter hegn op. Der sættes permanente hegn op mellem naturen og anlægsområderne, der hvor vi skal arbejde i lang tid og mindre markeringshegn...
Læs mere
22. jun. 2017 07.00
Et godt fundament er alfa og omega, når vi bygger en bro. Derfor går entreprenøren nu i gang med at teste bæreevnen af de pæle, der skal bære den nye bro over Roskilde Fjord mange år frem i tiden.
Læs mere
21. jun. 2017 13.55
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med færdiggørelse af Svanevænget, Svanestien, Kystvej og Kysttoften. Der er derfor arbejde i gang med fjernelse af gammelt asfalt og udlægning af ny asfalt. Arbejdet kan medføre trafikale og støjmæssige gener og bliver udført indenfor almindelig arbejdstid. Forventet arbejdsperiode:
Læs mere
20. jun. 2017 06.46
25 mænd og kvinder svømmede lørdag fra Tørslev Hage til byggepladsen i Marbæk for at markere, at entreprenørens folk nu rykker ind kontorlokalerne på byggepladsen. Det var entreprenørselskabet RBAI JV I/S, der havde inviteret egne medarbejdere og ansatte fra blandt andet Vejdirektoratet, Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og 3F til at deltage i en open water svømmekonkurrence på strækningen. Også elitesvømmere fra svømmeklubberne i Frederikssund, Holbæk og Hovedstaden stillede op. 17-årige Mikkel Henriksen fra Holbæk Svømmeklub var første mand i mål efter cirka ti minutter.
Læs mere
14. jun. 2017 09.45
På begge sider af Roskilde Fjord er dæmningerne nu tydelige. På Frederikssundsiden varer det ikke længe før entreprenøren er helt færdig med den midlertidige dæmning, mens de ved Tørslev Hage fortsat sætter spuns. Dæmningerne er bygget op af sand mellem spunsvægge, som holder sammen på dæmningen. Det er fra disse dæmninger, entreprenøren snart vil lave pælefundering af broen tættest på land. Arbejdet med pælefundering på Frederikssundsiden går i gang senere i juni måned.
Læs mere
6. jun. 2017 12.13
Vores entreprenør har lavet en fin film om Fjordforbindelsen Frederikssund. Filmen giver et godt indblik i projektet og dets omfang, og...
Læs mere
23. maj 2017 11.12
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med at sætte hegn op omkring arbejdsarealet langs Gammel Færgegårdsvej på Tørslev Hage. På den måde afskærmes sommerhusområdet fra byggepladsen og langt størstedelen af arbejdskørslen holdes indenfor byggepladsen og traceet af den kommende motortrafikvej.
Læs mere
19. maj 2017 12.51
I næste uge går vores entreprenør i gang med arbejdet med at etablere en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord fra Hornsherredsiden. Ligesom på Frederikssundsiden er det fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land. Løsningen med dæmninger er valgt fordi Roskilde Fjord i de områder tættest på kysterne er så lavvandet, at man ikke kan få en pram ind mod kysterne, men for dyb til at køre det udstyr i fjorden, som skal bruges til at etablere pæle og fundamenter til broen. Etableringen af dæmninger forventer vi pågår i cirka 2½ måned.
Læs mere