2/3 2017

Kom med arkæologerne i marken

Arkæologer fra Roskilde Museum har lavet arkæologiske udgravninger i og omkring Frederikssund og på Hornsherred siden 2015 som forberedelse til det forestående anlæg af en ny bro over Roskilde Fjord, der skal forbinde Frederikssund og Hornsherred.

”Når vi bygger veje, er vi næsten altid med til at afsløre en masse nyt om Danmarks fortid, og på Fjordforbindelsen Frederikssund har arkæologer fra ROMU været i gang siden 2015. Deres arbejde viser, at området er rigt på fortidsminder fra både sten-, bronze- og jernalderen,” fortæller Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet.

Der er gjort en del spændende fund i området, hvilket blot underbygger eksisterende viden om, at vi bevæger os i et vigtigt stykke Danmarkshistorie.

”Senest har vi i udgravningen Dysseholm, som netop er det sted, hvor vi holder åbent hus, fundet et økseskaft, som kan dateres til bondestenalderen. Det er for os arkæologer et spændende fund fordi det fortæller noget om de mennesker, der har boet i området for mange år siden, siger Ole Kastholm, museumsinspektør ROMU.

”Fund fra vores udgravninger tyder på, at vi har med to forskellige tidsperioder at gøre. Der er fundet spor efter bebyggelse, muligvis gårde, der stammer fra ældre jernalder. Der er også fundet spor efter det, der muligvis er en stendysse/grav samt menneskeskabte grøfter fra bondestenalderen,” fortsætter Ole Kastholm.

Åbent hus

Kom og tag del i undersøgelsen af oldtiden i Hornsherred samt få indblik i de bosættelser, der har været omkring Roskilde Fjord. Arkæologerne inviterer interesserede ”indenfor” på udgravningsfeltet. Her vil de fortælle om udgravningen og dens resultater, og hvis vejret er med os får deltagerne selv mulighed for at grave og dermed afprøve arkæologernes arbejdsmetoder og måske afdække spor fra oldtiden.

Udgravningen Dysseholm tæt ved Lyngerup, Hornsherred åbner vi i uge 10.

Mandag – onsdag samt fredag er udgravningen åben for skoleklasser. Forløbet bookes på ROMU tlf. 5170 7071

Torsdag i tidsrummet 10-14 er udgravningen åben for alle andre interesserede.

Så find gummistøvlerne frem og det rette tøj alt efter vejret og kom med arkæologerne på opdagelse.


Fakta:

Seneste fund:

Arkæologerne har på udgravningen Dysseholm netop fundet e økseskaft, som kan dateres til bondestenalderen (3900-1800 f.kr.). Det er sandsynligvis lavet af asketræ og er muligvis blevet brugt til at rydde skov i området omkring det der i dag er Frederikssund.

Stort fund:

Syd for Frederikssund har arkæologerne i 2016 udgravet et enormt palisadeanlæg, der stammer fra den mellemste del af bondestenalderen (år 2800-2600 f.Kr.). Anlægget er en oval konstruktion af fire kraftige palisadehegn placeret uden på hinanden. De mere end 1500 tilhuggede stolper, der har udgjort de fire palisader, har indhegnet et område på omkring 20-30.000 m2. Det svarer til 3-5 fodboldbaner.

Fundet er enestående og derfor på ”Top 10 - Årets fund 2016” Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har lavet denne vurdering. Se indslag.

Mødested: ROMU’s udgravning ligger for enden af Mejerigårdsvej i Lyngerup, Hornsherred. Nærmeste adresse er Mejerigårdsvej 27, 3630 Jægerspris. Se kort.

13. jul. 2017 06.12
Det er ikke kun på byggepladsen, at arbejdet skrider fremad. Vi er også ved at udarbejde udbudsmaterialet der skal danne grundlag for den kommende kontrakt om betalingsanlægget.
Læs mere
4. jul. 2017 11.43
Svanevænget bliver indgangen til sommerhusene på Tørslev Hage Vores entreprenør er færdig med at lægge asfalt på den vestlige del af Gammel Færgegårdsvej og forlængelsen af Svanevænget. Så fra i morgen vil adgangen til sommerhusområdet foregå via Svanevænget. Skal man syd for Gammel Færgegårdsvej, sker det via Svanestien. Når trafikken er flyttet, går entreprenøren umiddelbart derefter i gang med at grave ud til den nye bro, som i fremtiden skal føre Gammel Færgegårdsvej over den kommende motortrafikvej.
Læs mere
23. jun. 2017 08.51
Vi passer på den beskyttede natur og dyrene i områderne, som grænser op til anlægsarealerne. Det overdrev og eng, der er specielt på Tørslev Hage, passer vi på blandt andet ved, at vi sætter hegn op. Der sættes permanente hegn op mellem naturen og anlægsområderne, der hvor vi skal arbejde i lang tid og mindre markeringshegn...
Læs mere
22. jun. 2017 07.00
Et godt fundament er alfa og omega, når vi bygger en bro. Derfor går entreprenøren nu i gang med at teste bæreevnen af de pæle, der skal bære den nye bro over Roskilde Fjord mange år frem i tiden.
Læs mere
21. jun. 2017 13.55
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med færdiggørelse af Svanevænget, Svanestien, Kystvej og Kysttoften. Der er derfor arbejde i gang med fjernelse af gammelt asfalt og udlægning af ny asfalt. Arbejdet kan medføre trafikale og støjmæssige gener og bliver udført indenfor almindelig arbejdstid. Forventet arbejdsperiode:
Læs mere
20. jun. 2017 06.46
25 mænd og kvinder svømmede lørdag fra Tørslev Hage til byggepladsen i Marbæk for at markere, at entreprenørens folk nu rykker ind kontorlokalerne på byggepladsen. Det var entreprenørselskabet RBAI JV I/S, der havde inviteret egne medarbejdere og ansatte fra blandt andet Vejdirektoratet, Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og 3F til at deltage i en open water svømmekonkurrence på strækningen. Også elitesvømmere fra svømmeklubberne i Frederikssund, Holbæk og Hovedstaden stillede op. 17-årige Mikkel Henriksen fra Holbæk Svømmeklub var første mand i mål efter cirka ti minutter.
Læs mere
14. jun. 2017 09.45
På begge sider af Roskilde Fjord er dæmningerne nu tydelige. På Frederikssundsiden varer det ikke længe før entreprenøren er helt færdig med den midlertidige dæmning, mens de ved Tørslev Hage fortsat sætter spuns. Dæmningerne er bygget op af sand mellem spunsvægge, som holder sammen på dæmningen. Det er fra disse dæmninger, entreprenøren snart vil lave pælefundering af broen tættest på land. Arbejdet med pælefundering på Frederikssundsiden går i gang senere i juni måned.
Læs mere
6. jun. 2017 12.13
Vores entreprenør har lavet en fin film om Fjordforbindelsen Frederikssund. Filmen giver et godt indblik i projektet og dets omfang, og...
Læs mere
23. maj 2017 11.12
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med at sætte hegn op omkring arbejdsarealet langs Gammel Færgegårdsvej på Tørslev Hage. På den måde afskærmes sommerhusområdet fra byggepladsen og langt størstedelen af arbejdskørslen holdes indenfor byggepladsen og traceet af den kommende motortrafikvej.
Læs mere
19. maj 2017 12.51
I næste uge går vores entreprenør i gang med arbejdet med at etablere en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord fra Hornsherredsiden. Ligesom på Frederikssundsiden er det fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land. Løsningen med dæmninger er valgt fordi Roskilde Fjord i de områder tættest på kysterne er så lavvandet, at man ikke kan få en pram ind mod kysterne, men for dyb til at køre det udstyr i fjorden, som skal bruges til at etablere pæle og fundamenter til broen. Etableringen af dæmninger forventer vi pågår i cirka 2½ måned.
Læs mere