13/9 2016

Med arkæologerne på arbejde


Det kræver planlægning, tålmodighed og forsigtige fingre, når arkæologerne endevender jorden under den kommende fjordforbindelse.

Ved udgravningerne arbejder arkæologerne sig forsigtigt ned i jorden ved hjælp af gravemaskiner, skovle og til sidst murskeer og børster. Nogle steder ligger tingene i flere lag, fordi de gode steder at bo eller opholde sig har været benyttet gennem mange århundreder tilbage i oldtiden.

Mange steder ligger huse fra både bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen det samme sted — og måske også fra vikingetiden og middelalderen.

Det er vigtigt for arkæologerne, at få placeringen af alle de gamle ting præcist opmålt og at redde alle flytbare genstande op af jorden, før motorvejen anlægges. Det kræver tid, tålmodighed og et godt overblik.

En grundig arbejdsmetode

Arkæologerne starter med at skrabe det øverste lag muld væk i lange baner – eller søgegrøfter — på tværs af hele det spor, hvor motortrafikvejen skal ligge. Søgegrøfterne graves med 15-20 meters mellemrum. Det svarer til 50 per km. Grøfterne dækker den fulde bredde af motorvejsanlægget, altså omkring 60 meter de fleste steder. Ved broer og til- og frakørsler kan søgegrøfterne endda være 100 meter eller mere.

Ved hver søgegrøft graver arkæologerne cirka 30 centimeter ned i jorden. Det er nok til, at arkæologerne kan ”kigge ned” under de øverste lag muld, hvor jorden som regel er uforstyrret af landbrugsmaskiner. Hvis noget spændende dukker op, f. eks. spor efter oldtidshuse eller gravsteder, kan arkæologerne vælge at lave en udgravning for at undersøge fundet nærmere.

Fundene gemmes på museer

Når arkæologerne finder små, flytbare ting, som pilespidser og potteskår, skal de undersøges og gemmes. Fundene gemmes for eftertiden på museerne, og de mest værdifulde ting udstilles, så alle kan få dem at se.

Alt det, der ikke kan tages med hjem, for eksempel stolpehuller, gravpladser og diger registreres. Alle fundene bliver også fotograferet, opmålt og noteret på kort. Når alting er registreret fortsætter arkæologerne deres undersøgelser på museer og i laboratorier, så der bliver plads til vejarbejderne.

13. jul. 2017 06.12
Det er ikke kun på byggepladsen, at arbejdet skrider fremad. Vi er også ved at udarbejde udbudsmaterialet der skal danne grundlag for den kommende kontrakt om betalingsanlægget.
Læs mere
4. jul. 2017 11.43
Svanevænget bliver indgangen til sommerhusene på Tørslev Hage Vores entreprenør er færdig med at lægge asfalt på den vestlige del af Gammel Færgegårdsvej og forlængelsen af Svanevænget. Så fra i morgen vil adgangen til sommerhusområdet foregå via Svanevænget. Skal man syd for Gammel Færgegårdsvej, sker det via Svanestien. Når trafikken er flyttet, går entreprenøren umiddelbart derefter i gang med at grave ud til den nye bro, som i fremtiden skal føre Gammel Færgegårdsvej over den kommende motortrafikvej.
Læs mere
23. jun. 2017 08.51
Vi passer på den beskyttede natur og dyrene i områderne, som grænser op til anlægsarealerne. Det overdrev og eng, der er specielt på Tørslev Hage, passer vi på blandt andet ved, at vi sætter hegn op. Der sættes permanente hegn op mellem naturen og anlægsområderne, der hvor vi skal arbejde i lang tid og mindre markeringshegn...
Læs mere
22. jun. 2017 07.00
Et godt fundament er alfa og omega, når vi bygger en bro. Derfor går entreprenøren nu i gang med at teste bæreevnen af de pæle, der skal bære den nye bro over Roskilde Fjord mange år frem i tiden.
Læs mere
21. jun. 2017 13.55
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med færdiggørelse af Svanevænget, Svanestien, Kystvej og Kysttoften. Der er derfor arbejde i gang med fjernelse af gammelt asfalt og udlægning af ny asfalt. Arbejdet kan medføre trafikale og støjmæssige gener og bliver udført indenfor almindelig arbejdstid. Forventet arbejdsperiode:
Læs mere
20. jun. 2017 06.46
25 mænd og kvinder svømmede lørdag fra Tørslev Hage til byggepladsen i Marbæk for at markere, at entreprenørens folk nu rykker ind kontorlokalerne på byggepladsen. Det var entreprenørselskabet RBAI JV I/S, der havde inviteret egne medarbejdere og ansatte fra blandt andet Vejdirektoratet, Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og 3F til at deltage i en open water svømmekonkurrence på strækningen. Også elitesvømmere fra svømmeklubberne i Frederikssund, Holbæk og Hovedstaden stillede op. 17-årige Mikkel Henriksen fra Holbæk Svømmeklub var første mand i mål efter cirka ti minutter.
Læs mere
14. jun. 2017 09.45
På begge sider af Roskilde Fjord er dæmningerne nu tydelige. På Frederikssundsiden varer det ikke længe før entreprenøren er helt færdig med den midlertidige dæmning, mens de ved Tørslev Hage fortsat sætter spuns. Dæmningerne er bygget op af sand mellem spunsvægge, som holder sammen på dæmningen. Det er fra disse dæmninger, entreprenøren snart vil lave pælefundering af broen tættest på land. Arbejdet med pælefundering på Frederikssundsiden går i gang senere i juni måned.
Læs mere
6. jun. 2017 12.13
Vores entreprenør har lavet en fin film om Fjordforbindelsen Frederikssund. Filmen giver et godt indblik i projektet og dets omfang, og...
Læs mere
23. maj 2017 11.12
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med at sætte hegn op omkring arbejdsarealet langs Gammel Færgegårdsvej på Tørslev Hage. På den måde afskærmes sommerhusområdet fra byggepladsen og langt størstedelen af arbejdskørslen holdes indenfor byggepladsen og traceet af den kommende motortrafikvej.
Læs mere
19. maj 2017 12.51
I næste uge går vores entreprenør i gang med arbejdet med at etablere en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord fra Hornsherredsiden. Ligesom på Frederikssundsiden er det fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land. Løsningen med dæmninger er valgt fordi Roskilde Fjord i de områder tættest på kysterne er så lavvandet, at man ikke kan få en pram ind mod kysterne, men for dyb til at køre det udstyr i fjorden, som skal bruges til at etablere pæle og fundamenter til broen. Etableringen af dæmninger forventer vi pågår i cirka 2½ måned.
Læs mere