1/5 2017

Snart går startskuddet på selve brobyggeriet på Fjordforbindelsen Frederikssund

I begyndelsen af maj går Vejdirektoratets entreprenør i gang med at bygge en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord. Det er fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land. Dermed går startskuddet på anlægsarbejdet med selve broen over Roskilde Fjord.

Nu går Vejdirektoratets entreprenør i gang med at bygge broen over Roskilde Fjord. Første etape er her at bygge dæmninger på begge sider af fjorden. Entreprenøren har valgt en løsning med at bygge dæmninger ud i Roskilde Fjord i de områder tættest på kysterne, hvor der er så lavvandet, at man ikke kan få en pram ind mod kysterne, men for dybt til at køre det udstyr i fjorden, som skal bruges til at etablere pæle og fundamenter
til broen.

I første omgang starter de på Frederikssundsiden og arbejdet med at bygge dæmningen går i gang i starten af maj. Første trin er at sætte spuns i fjorden, hvorefter dæmningen opbygges med grus. Vejdirektoratets entreprenør forventer, at dæmningen kan etableres på to måneder.

”Nu tager vi så småt hul på den virkelig spændende del af projektet - nemlig brobygningen - vi glæder os til at komme i gang med denne del af projektet,” siger Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet og fortsætter:

”Vores entreprenør er for alvor kommet i gang og aktivitetsniveauet på begge sider af fjorden bliver højere uge for uge”.

Med et mylder at gravemaskiner, dumpere og andre store køretøjer er Vejdirektoratets entreprenør i fuld gang og det på mange fronter. På østsiden syd for Frederikssund bliver der etableret byggeplads, hvor entreprenøren blandt andet har bygget en 6 meter høj midlertidig støjvold, der skal mindske anlægsstøjen for naboerne i den sydlige del af Frederikssund. Der ud over er der fokus på at forlænge adgangsvejen mellem Frederikssundsvej og Marbækvej helt ned til byggepladsen. Ligeledes forbereder entreprenøren en forlægning af trafikken på Marbækvej for at gøre plads til etablering af rundkørsler og en bro på Marbækvej.

På Hornsherredsiden er det også jordarbejderne, der fylder og konturen af en vej gennem landskabet tegner sig så småt. Her forbereder entreprenøren også omlægninger af trafikken på både Tørslevvej og Gl. Færgegårdsvej, så de i nær fremtid kan gå i gang med etablering af broer over den kommende motortrafikvej.

Følg projektet på fjordforbindelsen.dk eller i vores informationscentre.

Yderligere oplysninger:

Projektchef Henrik Vincentsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3703

Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078

15. sep. 2017 10.04
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Læs mere
12. sep. 2017 06.32
"Sammen lagde vi et pres på Christiansborg," siger Ole Find Jensen om processen op til den nye fjordforbindelse.
Læs mere
8. sep. 2017 08.34
Hen over efteråret inviterer Vejdirektoratet ”På tur med projektchefen”. Det er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Læs mere
5. sep. 2017 11.25
Nu går arbejdet med at støbe de permanente bropæle i gang. Pælene skal sørge for et stabilt fundament til Fjordforbindelsen Frederikssund mange år frem i tiden. Opgaven med pælefundering vil foregå frem til forsommeren 2018. Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af...
Læs mere
14. aug. 2017 07.13
Fra midten af august begynder arkæologerne at undersøge det område, hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej skal ligge.
Læs mere
9. aug. 2017 13.18
I dag støber vores entreprenør fundamenterne til den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej. Broen ved Tørslevvej er et af to bygværker på Tørslev Hage, der skal laves i år. Dagens støbning er startskuddet på byggeriet af selve broen. Vi forventer, at broen ved Tørslevvej står færdig omkring juletid. Den anden bro, der skal bygges i umiddelbar nærhed er broen ved Gl. Færgegårdsvej. Det arbejde går i gang i efteråret og forventes afsluttet i sommeren 2018.
Læs mere
8. aug. 2017 11.01
Vejdirektoratets entreprenør asfalterer i denne uge Marbækvej.
Læs mere
1. aug. 2017 08.18
I august undersøger vi jordbunds- og grundvandsforholdene, der hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej er planlagt.
Læs mere
24. jul. 2017 09.03
Selvom det meste af Danmark er på sommerferie, arbejdes der på livet løs på byggepladsen. Det gælder om at nå så meget som muligt, inden vinteren kommer, og det bliver vanskeligere at udføre visse opgaver.
Læs mere
13. jul. 2017 06.12
Det er ikke kun på byggepladsen, at arbejdet skrider fremad. Vi er også ved at udarbejde udbudsmaterialet der skal danne grundlag for den kommende kontrakt om betalingsanlægget.
Læs mere