1/8 2017

Vi borer for at undersøge jordbunden

I august undersøger vi jordbunds- og grundvandsforholdene, der hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej er planlagt.

De såkaldte geotekniske boringer bruges af de ingeniører, tilsynsfolk og entreprenører, der projekterer og bygger vejen.

Undersøgelserne viser blandt andet, hvor egnet jorden er til byggeriet og hvor dybt grundvandsspejlet ligger.

Det er vores entreprenør Sweco, der udfører boringerne. De tager boringerne i 3-10 meters dybde og med cirka 100 meters afstand i midten af den kommende vej. For at vi nemt kan finde boringerne bagefter, bliver de afmærket med træstolper eller hvide plastikrør.
1. okt. 2016 13.16
Det er ikke så tit der gennemføres arkæologiske undersøgelser til vands, men der, hvor højbroen skal bygges, har Vikingeskibsmuseet fra Roskilde gennemført såkaldte marinarkæologiske undersøgelser i Roskilde Fjord i 2014 og 2015.
Læs mere
13. sep. 2016 15.56
Det kræver planlægning, tålmodighed og forsigtige fingre, når arkæologerne endevender jorden under den kommende fjordforbindelse.
Læs mere
9. sep. 2016 05.27
Fem Joint Ventures blev kvalificeret, fire bød på opgaven, og nu har Vejdirektoratet fundet det Joint Venture, som tilbydes opgaven med at bygge den nye bro mellem Frederikssund og Hornsherred.
Læs mere
24. apr. 2016 05.24
Mandag den 25. april satte selskabet Fjordforbindelsen Frederiksund, officielt arbejdet med en motortrafikvej og en ny bro over Roskilde Fjord i gang.
Læs mere
1. dec. 2015 10.12
At broen bliver døbt Kronprinsesse Marys Bro er ingen tilfældighed. Borgerne i Frederikssund og omegn har nemlig selv været med til at navngive den kommende bro over Roskilde Fjord.
Læs mere