Kronprinsesse Marys Bro tager hastigt form i Roskilde Fjord, og en anden af Fjordforbindelsens broer, nemlig broen ved Tørslevvej åbnede for nylig for trafik. Nu er arbejdet med endnu en ny bro i gang.

Broen skal bygges ved Frederikssundsvej, så den nye motortrafikvej blive forbundet med Frederikssundsvej via et tilslutningsanlæg. Der etableres to rundkørsler, en på hver side af Frederikssundsvej, og de bindes sammen af en såkaldt underføring under vejen. Rundkørslerne og Frederikssundsvej bliver forbundet via til- og frakørselsramper.

Indtil udgangen af juli bliver der arbejdet med broens spunsvægge på vestsiden af Frederikssundsvej. Den anden side af broens vægge, øst for Frederikssundsvej er planlagt til januar 2019. Broen bliver etableret, så der er plads til 2x2 kørebaner inkl. nødspor på hver side, så broen er fremtidssikret til udbygning af Frederikssundsmotorvejen.