Vi passer på den beskyttede natur og dyrene i områderne, som grænser op til anlægsarealerne.

Det overdrev og eng, der er specielt på Tørslev Hage, passer vi på blandt andet ved, at vi sætter hegn op. Der sættes permanente hegn op mellem naturen og anlægsområderne, der hvor vi skal arbejde i lang tid og mindre markeringshegn, hvor vi kun skal arbejde kortvarigt.

Hegnet, stort som småt, skal forhindrer entreprenørens maskiner i at køre ind i naturområderne.

Nogle steder, hvor vi hegner, sætter vi også et paddehegn. Paddehegnet skal forhindre, padderne i at vandre fra deres vandhuller og ind på anlægsområderne.