Fjordforbindelsen Frederikssund er klar til at finde den leverandør, der skal stå for Danmarks første free flow betalingsanlæg – altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke skal sænke farten, når man passerer. Anlægget skal etableres ved Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, der åbner i slutningen af 2019.

Fjordforbindelsen Frederikssund igangsætter nu udbudsprocessen for at finde den helt rigtige leverandør til projektet med et free flow betalingsanlæg på en vejstrækning. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Leverandørportalen fra 7. november 2017.

Forud for udbudsprocessen har Fjordforbindelsen Frederikssund i løbet af sommeren gennemført en markedshøring og i oktober afholdt informationsmøde om udbudsprocessen. Den konkurrenceprægede dialog med potentielle leverandører er valgt for at finde de bedste løsninger til Danmarks første free flow betalingsanlæg.

”Vi har høje forventninger til udbudsprocessen, som vi nu sætter i gang. I vores bestræbelser på at finde de bedste løsninger til betalingsanlægget ved Kronprinsesse Marys Bro har vi i forberedelsen af udbuddet haft en god og givtig dialog med potentielle tilbudsgivere. Vi ser frem til den videre proces,” siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund.

Fjordforbindelsen Frederikssund forventer at prækvalificere fem tilbudsgivere inden jul til deltagelse i den videre udbudsproces. I foråret 2018 forventes to dialogrunder afholdt med henblik på kontraktindgåelse august 2018.

Med venlig hilsen

Fjordforbindelsen Frederikssund

Fakta om fjordforbindelsen og betalingsanlægget

Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage.

Kronprinsesse Marys bro vil blive en betalingsbro. Betalingsanlægget vil være det første free flow betalingsanlæg i Danmark.

Projektets samlede budget udgør cirka 2 mia. kr., og den nye fjordforbindelse og betalingsanlægget forventes åbnet ultimo 2019