Vejdirektoratets entreprenør er i gang med færdiggørelse af Svanevænget, Svanestien, Kystvej og Kysttoften.
Der er derfor arbejde i gang med fjernelse af gammelt asfalt og udlægning af ny asfalt.

Arbejdet kan medføre trafikale og støjmæssige gener og bliver udført indenfor almindelig arbejdstid.

Forventet arbejdsperiode:

Svanevænget

Fra mandag den 19. juni til og med fredag den 23. juni kl. 6.00 – 18.00.

Vi henviser beboere til at parkere ved den midlertidige p-plads ved Svanestien.

I vejkrydset Svanevænget, Svanestien og Kystvej

Fra torsdag den 22. juni til og med fredag den 23. juni kl. 6.00 – 18.00.

Vejen vil være spærret ca. 1 time, mens vi udlægger ny asfalt.

Kysttoften

Fra onsdag den 21 juni til og med fredag den 23. juni kl. 6.00 – 18.00

Vejen vil være spærret ca. 1 time, mens vi udlægger ny asfalt.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet kan du kontakte Hans Henrik Kjøller på telefon 2514 8173 og mail hhk@vd.dk eller
Jan Gjettermann på telefon 2324 4359 og mail jagj@vd.dk.