De midlertidige dæmninger på begge sider af Roskilde Fjord står lige nu under vand, men heldigvis er vandstanden begyndt at falde. Snart kan vi begynde at pumpe vand væk, få overblik over og udbedre skaderne.

Vores entreprenør var heldigvis godt forberedt på stormen - alt materiel var fjernet fra dæmningerne og sikret på den øvrige del af byggepladsen.

Arbejdet med broen fortsætter og i dag planlægger vi at støbe en bundplade på brovederlaget på Frederikssund-siden.