Kommer du på byggepladsen i Frederikssund bliver du mødt af en pæredansk vagt, som byder dig velkommen. Men bevæger du dig ind i kontorerne eller ned på byggepladsen, hvor folk er i gang med selve byggeriet, bliver der længere imellem de danske ord. Der kan du høre spansk, italiensk, portugisisk og engelsk med mange accenter.

”Fjordforbindelsens byggeplads er en spændende arbejdsplads, og den bliver mere og mere international i takt med, at flere folk kommer til. Den ene dag koordinerer og planlægger du konstruktioner med en fra New Zealand, mens du til næste møde diskuterer geotekniske forhold med en mand fra Brasilien. Det er inspirerende og lærerigt,” siger projektchef Henrik Vincentsen.

Entreprenøren er en europæisk trio bestående af virksomheder fra Italien, Belgien og Spanien. De arbejder på store projekter i hele verden og har en stor international medarbejderskare.

”Jeg var ved at afslutte et projekt i Sri Lanka, da der var brug for en som mig med min erfaring i Danmark. At arbejde på Fjordforbindelsen er en unik og lærerig oplevelse, blandt andet fordi arbejdskulturen i Danmark er helt anderledes, end hvad jeg ellers har mødt,” siger portugisiske Dinis Branco, entrepriseleder for vej og mindre bygværker.

”Et broprojekt af denne størrelse giver en ekstra dimension til hverdagen bl.a. fordi du får lov til at arbejde i så internationalt et miljø,” fortsætter Henrik Vincentsen.

”I vores informationscentre bliver vi ofte spurgt om, hvor folkene fra byggepladsen kommer fra. Vi oplever en stor lokal interesse for projektet og menneskene bag. Derfor har vi på vores hjemmeside lavet en side med information om nogle af de personer, der arbejder på projektet,” siger Henrik Vincentsen.


Få et indblik i hvem, der arbejder på Fjordforbindelsen, og hvilke opgaver de løser her

Fakta:

Entreprenørens byggeplads dækker et areal på cirka 75.000 m2 og huser cirka 100 medarbejdere fra både Vejdirektoratet og entreprenøren. Når brobyggeriet er på sit højeste, regner entreprenøren med at have i alt 200 medarbejdere på byggepladsen.

Udover selve byggepladsen ved fjorden, hvor det store grej er i brug, har projektet forskellige værksteder, kontorer og en lagerplads. Lagerpladsen er reserveret til brodæk-elementerne og til den store kran, der skal løfte brodækket på plads.

Entreprenøren er det internationale joint venture RBAI JV bestående af Rizzani de Eccher, Besix, Acciona Infraestructuras.

Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage.

Fjordforbindelsen åbner i slutningen af 2019.

Projektets samlede budget udgår cirka 2 mia. kr., og den nye fjordforbindelse og betalingsanlægget forventes åbnet ultimo 2019.