Præsentation af Fjordforbindelsen Frederikssund

Fjordforbindelsen Frederikssund er navnet på den virksomhed, der administrerer broen over Roskilde Fjord.

Fjordforbindelsen Frederikssund blev oprettet i Transport- og Bygningsministeriet i slutningen af 2015 og ejes af staten. Fjordforbindelsen Frederikssund har egen formue og indtjening, der ikke er omfattet af statens bevillingssystem.

Fjordforbindelsen Frederikssund ledes af en bestyrelse bestående af erhvervsfolk og politikere med stærkt lokalt islæt. Tre af de fem medlemmer af bestyrelsen er udpeget af tidligere transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Den lokale erhvervsmand, stifteren af transportgiganten DSV, Leif Tullberg er formand, mens Helle Mørk Friis, der er økonomichef i XL-Byg, er næstformand. Ministeren udpegede desuden Martin Raahauge Geertsen, 2. næstformand i Region Hovedstaden, til medlem af bestyrelsen. De sidste to bestyrelsespladser har Frederikssund Kommune besat med borgmester John Schmidt Andersen fra Venstre og 2. viceborgmester Tina Tving Stauning fra Socialdemokraterne.

Det samlede budget for projektet er på cirka to milliarder kroner. 650 millioner kroner er direkte statslig støtte, men resten finansieres gennem brugerbetaling.

Virksomheden har til opgave at være tovholder på byggeriet af broen og den tilstødende motortrafikvej. Når det står færdigt, skal virksomheden administrere driften af broen, opkræve brugerbetalingen og sørge for, at de lån, der har finansieret broen, bliver tilbagebetalt. Virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund bliver opløst, når broen er bygget og gælden er tilbagebetalt.

Læs om loven bag Fjordforbindelsen Frederikssund her

Læs om vedtægterne for Fjordforbindelsen Frederikssund her