Dokumenter

Årshjul

Du kan se årshjulet for bestyrelsesmøder og rapporteringer her


Årsrapport

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 10. april 2017 godkendt årsrapporten for perioden 27. november 2015 – 31. december 2016.

Du kan se årsrapporten her.


Loven om fjordforbindelsen

Her kan du se den lov, der danner grundlaget for opførslen af broen. Virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund er stiftet som følge af loven. Se loven her.


Vedtægter og forretningsorden

Her kan du se vedtægterne for Den Selvstændige Offentlige Virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund. Se vedtægterne her.

På baggrund af bestemmelserne i vedtægterne og i selskabsloven, er der desuden udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen. Den kan du se her.


Referat af virksomhedsmøde

Den 10. januar 2017 blev der holdt ekstraordinært virksomhedsmøde. Du kan læse referatet af virksomhedsmødet her.

Den 28. april 2016 blev der afholdt virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund. Du kan læse referatet af virksomhedsmødet her.


Halvårsrapport

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 19. august 2016 godkendt halvårsrapporten for perioden 27. november 2015 – 30. juni 2016.

Du kan se halvårsrapporten her.


Virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund er stiftet

Fredag den 27. november blev virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund stíftet. Se referatet fra stiftelsesmødet.


Brugerbetaling

Sund og Bælt har udarbejdet et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, finansieret gennem brugerbetaling.
Her kan du læse mere om resultatet af analysen.