Kør gratis over Kronprinsesse Marys Bro

Det er politisk besluttet, at brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro afskaffes fra 1. januar 2022. Det er derfor gratis at køre over forbindelsen fremadrettet. Henvendelser angående kundeservice henvises til fjordpay.dk.


Gå til fjordpay.dk »


Delvis spærring for trafik i uge 3

I forbindelse med nedtagning af skilte på Kronprinsesse Marys Bro, vil der i perioder været spærret for trafik over broen.

Spærret for trafik i østgående retning
17. januar kl. 18:00 til den 18. januar kl. 06:00
19. januar kl. 18:00 til den 20. januar kl. 06:00


Spærret for trafik i vestgående retning
18. januar kl. 18:00 til den 19. januar kl. 06:00
20. januar kl. 18:00 til den 21. januar kl. 06:00


Omkørselsruterne via henholdsvis Frederikssundsvej og Skovnæsvej samt Kronprins Frederiks Bro kan ikke benyttes af særtransporter og modulvogntog, men den vil kunne benyttes af den øvrige trafik, herunder lastvognstrafik.

Som en del af afmærkningen i forbindelse med vejarbejdet og omkørslen ophæves det permanente forbud mod kørsel med lastvogne over Kronprins Frederiks Bro. Ophævelsen er midlertidig og forbuddet ophæves kun i ovennævnte tidsintervaller.Nyheder fra Fjordforbindelsen Frederikssund

Som et led i Infrastrukturplan 2035 er det blevet besluttet, at brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro skal afskaffes med virkning fra 2022. I den forbindelse nedlægges selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund også, når den nødvendige lovændring er gennemført.
Sommervejret fik ekstra mange trafikanter til at køre over Kronprinsesse Marys Bro i starten af juni, hvor der fredag den 4. juni blev sat dagsrekord med mere end 5.100 køretøjer, og ugerekord med et gennemsnit på cirka 4.300 køretøjer per dag i uge 22.
Den 27. april 2021 blev der afholdt virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund. Referat af mødet og 1. kvartalsrapport 2021 er nu tilgængelige.
Der indkaldes hermed til virksomhedsmøde i den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund den 27. april 2021.
Transportministeren har besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag om at indføre betaling for motorcykler over Fjordforbindelsen Frederikssund.
 

Kronprinsesse Marys Bro

Den centrale del af Fjordforbindelsen Frederikssund er den 1,4 km lange Kronprinsesse Marys Bro, som forbinder Marbæk syd for Frederikssund i øst og Tørslev Hage i vest. Broen blev indviet i september 2019.