Kør gratis over Kronprinsesse Marys Bro

Det er politisk besluttet, at brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro afskaffes fra 1. januar 2022. Det er derfor gratis at køre over forbindelsen fremadrettet. Henvendelser angående kundeservice henvises til fjordpay.dk.


Gå til fjordpay.dk »


Nyheder fra Fjordforbindelsen Frederikssund

På ekstraordinært virksomhedsmøde den 25. marts 2022 blev der truffet beslutning om, at den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund træder i likvidation med henblik på frivillig opløsning af virksomheden i overensstemmelse med lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund § 25, stk. 1, jf. selskabslovens §§ 217-224.
Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde i den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund.
Som et led i Infrastrukturplan 2035 er det blevet besluttet, at brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro skal afskaffes med virkning fra 2022. I den forbindelse nedlægges selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund også, når den nødvendige lovændring er gennemført.
Sommervejret fik ekstra mange trafikanter til at køre over Kronprinsesse Marys Bro i starten af juni, hvor der fredag den 4. juni blev sat dagsrekord med mere end 5.100 køretøjer, og ugerekord med et gennemsnit på cirka 4.300 køretøjer per dag i uge 22.
Den 27. april 2021 blev der afholdt virksomhedsmøde i Fjordforbindelsen Frederikssund. Referat af mødet og 1. kvartalsrapport 2021 er nu tilgængelige.
 

Kronprinsesse Marys Bro

Den centrale del af Fjordforbindelsen Frederikssund er den 1,4 km lange Kronprinsesse Marys Bro, som forbinder Marbæk syd for Frederikssund i øst og Tørslev Hage i vest. Broen blev indviet i september 2019.