Borger- og nabomøder

Vejdirektoratet forsøger at holde naboer og andre interesserede orientererede om, hvad der foregår på projektet.

Det sker via mange forskellige kanaler - bl.a. via borger- og informationsmøder, naboforum og nyhedsbreve.


Naboforum
I anlægsfasen vil vi også tilbyde naboforum for mindre grupper af naboer. Formålet med naboforum er at skabe en ramme for et løbende samarbejde og dialog i forbindelse med anlæg af Fjordforbindelsen Frederikssund således at naboer og andre interesserede føler sig velinformerede og hørt.

Er en grundejerforening eller en anden gruppe af interesserede borgere interesseret i et møde med Vejdirektoratet, da kontakt os på fjordforbindelsen@vd.dk.