Midlertidig udvidet arbejdstid

I perioden fra den 16. oktober frem til den 21. december udvider entreprenøren på Fjordforbindelsen Frederikssund deres arbejdstider på Kronprinsesse Marys Bro. I en periode vil de i stedet for at arbejde med ét hold, intensivere arbejdet og køre med to hold i døgnet. Dette gælder kun for arbejder på højbroen.

Arbejderne er ikke støjende, og vil blive holdt under Frederikssund Kommunes fastlagte støjgrænseværdi. Vi udfører støjmålinger for at dokumentere støjniveauet.

De gener denne ændring kan medføre er lyspåvirkning, da der vil være fuld belysning på byggepladsen og på arbejdsområdet ud over Roskilde Fjord.

Entreprenøren på Fjordforbindelsen ændrer arbejdstiderne, så de arbejder med tomandsholdskifte med montage af brodækket. Det betyder, at arbejdstiden på pladsen udvides af to omgange:


I perioden fra den 16. oktober til den 4. november bliver der arbejdet:

Mandag til fredag:

  • Hold 1: 7:00 – 16:00
  • Hold 2: 16:00 – 01:00

Belysningen på pladsen vil på hverdage således være tændt fra 06:00 til 02:00.


I perioden fra den 5. november og frem til den 21. december bliver der arbejdet:

Mandag til fredag

  • Hold 1: 05:00 – 13:00
  • Hold 2: 13:00 – 23:00

Belysningen på pladsen vil på hverdage således være tændt fra 04:30- 23:30.


Kronprinsesse Marys Bro