Sejlads gennem byggepladsområde

Byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro i fuld gang. Derfor er der oprettet et arbejdsområde i Roskilde Fjord. Som sejler kan du benytte en gennemsejlingskanal, og vi er klar til at hjælpe med en sikker passage gennem arbejdsområdet. Vi takker for din tålmodighed.

Gennemsejlingshøjde
Fra 24 oktober 2018 frem til færdiggørelse af Kronprinsesse Marys Bro vil der være en reduceret fri gennemsejlingshøjde på 19 m under broen.

Forbudsområde
I forbindelse med bygningen af Kronprinsesse Marys Bro syd for Frederikssund, er der af Søfartsstyrelsen oprettet et arbejdsområde (forbudsområde) gældende til 30. juni 2019, som vist på Søkort nr. 118 Roskilde Fjord, Frederikssund – Roskilde, samt på kortudsnittet vedhæftet.

Sejlads gennem forbudsområdet i nord/sydgående retning kan ske gennem en 50 m bred navigationskanal, der har en vanddybde på minimum 2.2 m. Denne kanal er afmærket med bøjer af følgende placering (se nummer på kortudsnit) og type:

3) 55° 48,891’ N 12°03,667’ E Grøn stage

4) 55° 48,899’ N 12°03,713’ E Rød stage

9) 55° 48,528’ N 12°03,797’ E Rød stage

10) 55° 48,524’ N 12°03,721’ E Grøn stage

14) 55° 48,708’ N 12°03,754’ E Rød stage

15) 55° 48,705’ N 12°03,697’ E Grøn stage

Ved sejlads gennem området anbefaler vi, at sejlbåde, der har en motor, ikke går for sejl, men bruger motoren af sikkerhedsmæssige grunde. Ligeledes kan og bør man ved behov kontakte sikkerhedsfartøjet, som entreprenøren har på stedet for at hjælpe med sikker passage. Fartøjet, "NH Transfer" (OX3028), kaldes på VHF kanal 16.