Støj fra vejen

 

Der er lavet grundige beregninger af, hvordan støjen bliver fra Kronprinsesse Marys Bro og Fjordlandsvej. Få indblik i, hvordan støjen bliver hos dig.

Vejdirektoratet har i efteråret 2020 fået foretaget nye støjberegninger på Kronprinsesse Marys Bro på baggrund af den viden, der er tilgængelig i dag. Der er visse forudsætninger, der har ændret sig siden projektet blev besluttet.

Se ændringerne i skemaet:

StøjberegningÅDT på Fjordlandsvej
(Fra Elmedalsvej til Marbækvej)
Fordeling af køretøjer (Personbiler/lastbiler)Forudsatte/faktiske gennemsnitshastigheder (Dag/Aften/Nat)Asfalt (type/støjdæmpning)
Beregning foretaget i 2015 – Prognose for trafik efter anlæg12.00090/10

Personbiler (kat. 1):
85 km/t

Lastbiler (kat. 2 og 3):
75 km/t

Ved støjberegningen i 2015 forudsatte med anvendelse af SRS-belægning, som man forventede havde en støjreducerende effekt på ca. 2,4 dB i forhold til standardbelægningen SMA11.
Beregning fra 2020 – Aktuelle trafiktal3.07588/12

Personbiler (kat. 1):
95,9 km/t / 97,2 km/t / 101,1 km/t 

 Lastbiler (kat. 2):
87,9 km/t / 88,3 km/t / 91,5 km/t 

 Lastbiler (kat. 3):
83,2 km/t / 82,8 km/t / 83,5 km/t

Der er anvendt SRS belægning på Fjordlandsvej. Man har nu erfaret at den støjreducerende effekt ved SRS-belægningen i stedet er ca. 1,1 dB i forhold til standardbelægningen SMA11, hvorfor dette er indarbejdet i støjberegningerne fra 2020. 
Beregning fra 2020 – Prognose for 20258.00090/10

Personbiler (kat. 1):
95,9 km/t / 97,2 km/t / 101,1 km/t 

 Lastbiler (kat. 2):
87,9 km/t / 88,3 km/t / 91,5 km/t 

 Lastbiler (kat. 3):
83,2 km/t / 82,8 km/t / 83,5 km/t

Der er lavet en beregning af, hvordan det aktuelle støjniveau er og så er der lavet en fremtidsprognose af, hvordan Fjordforbindelsen Frederikssund forventer trafikken ser ud i 2025.


Se de to scenarier her:

Prognose 2020 - aktuelt støjniveau

Der er i efteråret 2020 lavet nye støjberegninger ud fra de forudsætninger, Vejdirektoratet kender i dag.

Fremtidsprognose 2025+ ved 8000 køretøjer i døgnet  

 

Prognose fra 2015 udarbejdet i forbindelse med anlægslov

Du kan læse mere om støj her og få indblik i, hvordan Vejdirektoratet arbejder med støj fra vejtrafik i publikationen her.

 

Vejdirektoratet er opmærksom på generne fra vejstøj og på Fjordforbindelsen Frederikssund er der gjort meget for at dæmpe generne bl.a. med støjskærme gennem Tørslev Hage og på begge sider af fjorden.

Få indblik i, hvordan de forskellige indsatser såsom støjskærm, støjreducerende asfalt og nedgravning af vejen reducerer støjen.
Tag et kig på http://acoustics.madebydelta.com/viden/auralisering-for-vejdirektoratet/