Fra mandag den 20. maj hæver vi gennemsejlingshøjden til 21,5 meter.

Den midlertidige gennemsejlingskanal mellem bropille 10 og 11 skal fortsat benyttes.

Omlægningen af kanalen til den permanente position vil ske den 27. juni. Herefter vil gennemsejlingshøjden være de endelige 22 meter.


Se kort

https://fjordforbindelsen.dk/borger/sejlads-gennem