I begyndelsen af næste uge udvider entreprenøren på Fjordforbindelsen Frederikssund deres arbejdstider på Kronprinsesse Marys Bro. I en periode vil de i stedet for at arbejde med ét hold, intensivere arbejdet og køre med to hold i døgnet. Dette gælder kun for arbejder på højbroen.

Arbejderne er ikke støjende, og vil blive holdt under Frederikssund Kommunes fastlagte støjgrænseværdi. Vi udfører støjmålinger for at dokumentere støjniveauet.

Produktionen af elementer i Polen er på sit højeste, og derfor udvider entreprenøren på Fjordforbindelsen nu arbejdstiderne, så de arbejder med tomandsholdskifte med montage af brodækket. Det betyder, at arbejdstiden på pladsen udvides til at være fra kl. 04.00 til kl. 22 på hverdage. Belysningen på pladsen vil på hverdage således være fra 3:30- 22:30.

På lørdage vil arbejdstiden som hidtil være fra kl. 7.00-14.00.

Denne udvidede arbejdstid vil pågå nogle måneder og stopper inden jul.

Praktisk information:

Det er en byggeplads, så kom i praktisk fodtøj og passende overtøj.

Kommer du i bil, vil du blive guidet til parkering via skiltning. Undgå venligst at parkere langs Marbækvej.

Kommer du på cykel, kan du sætte cyklen lige ved byggepladsen.

Projektet har sin egen hjemmeside www.fjordforbindelsen.dk, hvor man kan holde sig opdateret på, hvad der aktuelt foregår på projektet. Ligeledes kan man på hjemmesiden tilmelde sig et nyhedsbrev, der kommer med månedlige nyheder direkte i din indbakke.