12/11 2018

Nye regnvandsbassiner ved Fjordforbindelsen

Den nye fjordforbindelse tager hastigt form og bliver mere synlig i landskabet ved Roskilde Fjord. Otte regnvandsbassiner er etableret langs den nye motortrafikvej, og de har allerede nu en vigtig funktion på projektet.

I Roskilde Fjord står 16 bropiller til Kronprinsesse Marys Bro, og brodækket strækker sig ud over vandet som det synlige tegn på, at den nye fjordforbindelse er godt på vej. Også på land sætter den nye fjordforbindelse sit præg med nye bygværker og vejanlæg.

Som en del af projektet er der udgravet og etableret otte regnvandsbassiner tæt på den nye motortrafikvej på begge sider af fjorden.”Vi har udgravet otte regnvandsbassiner ved den nye motortrafikvej fra Skibbyvej til Frederikssundsvej. Regnvandsbassinerne er en del af vejanlægget og har deres væsentligste funktion, når vejen er i drift. Et regnvandsbassin skal nemlig bruges til at rense vandet fra vejen, inden vandet bliver ledt ud i de naturlige vandløb og Roskilde Fjord,” fortæller projektchef Henrik Vincentsen.

Bassinernes størrelse sikrer, at vandet er i bassinet så længe, at sediment og størstedelen af tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer når at bundfælde i bassinet. Regnvandsbassinerne ved Fjordforbindelsens motortrafikveje har en størrelse på mellem 1.511 m3 til 6.143 m3. Til sammenligning er et olympisk svømmebassin 2.500 m3, når det måler 50x25 meter og har en dybde på to meter.

Regnvandsbassinerne har ligeledes en vigtig funktion, hvis der sker et større uheld på vejen med oliespild eller læk i en tank med kemikalier. Bassinets udløb kan lukkes, så forureningen kan håndteres i bassinet og ikke spreder sig til de naturlige omgivelser.

Rundt om bassinerne er der sået græs, som henover sommeren er vokset så meget, at bassinerne nu er begyndt at falde i med omgivelserne.Vand til anlægsaktiviteterne

Selv inden den nye fjordforbindelse åbner for trafik, har regnvandsbassinerne en vigtig funktion. Anlægsaktiviteterne kræver nemlig meget vand. Der bruges blandt andet vand til vanding på anlægsvejene for at dæmpe støv fra kørsel med entreprenørmaskiner og til spuling ved borearbejderne, når der etableres jordankre til støjvægge.

”Forskellige af vores anlægsaktiviteter er vandkrævende. Her kan vi udnytte, at regnvandsbassinerne allerede samler overfladevand, som vi kan udnytte i produktionen og dermed undgå at bruge grundvand. Regnvandsbassinerne er et godt eksempel på, hvordan miljø er indarbejdet i projektet, når vi bygger,” siger Henrik Vincentsen.

Endnu to regnvandsbassiner kommer til at ligge øst for Frederikssundsvej og vil indgå i fjordforbindelsens tilslutningsanlæg til Frederikssundsvej.

30.11.2018
​Arbejdet skyldes det dårlige vejr tidligere på ugen, så lørdagen bruges til at indhente det tabte. Som nabo til byggepladsen og broarbejdet vil I derfor kunne se aktivitet og lys på broen.
Se mere
20.11.2018
En del af den nye motortrafikvej bliver de næste uger ekstra synlig i landskabet, når vi asfalterer på begge sider af fjorden. De store asfaltmaskiner og orangeklædte vejmænd er i gang med at forvandle vejen fra brun grusvej til en rigtig asfalteret sort vej. Cirka to kilometer af strækningen skal asfalteres i de kommende uger. Vi udlægger asfalt på strækningen mellem Ny Landerslevvej/Mejerigårdsvej og videre frem til Gl. Færgegårdsvej ved Tørslev Hage. Der udlægges også asfalt på den østlige rampe til højbroen og dele af Marbækvej på Frederikssund-siden.
Se mere
12.11.2018
Den nye fjordforbindelse tager hastigt form og bliver mere synlig i landskabet ved Roskilde Fjord. Otte regnvandsbassiner er etableret langs den nye motortrafikvej, og de har allerede nu en vigtig funktion på projektet.
Se mere
10.10.2018
I morgen støber vi de to brodæk til den underføring, der skal føre Marbækvej under den kommende motortrafikvej. Arbejdet med brodækket og hele rampeanlægget ved Marbækvej gik i gang i marts 2018, og vil fortsætte en rum tid endnu. I morgen støber vi ”låget” af den underføring, der fører Marbækvej under motortrafikvejen. Arbejdet med ramper og rundkørsler på hver side af motorvejen er også i fuld gang. Den ene rundkørsel er allerede så godt som færdig med det første lag asfalt og kantsten. Brodækket Hvert brodæk måler 30 x 32 meter, og i morgen vil betonbilerne komme i en lind strøm. Der skal bruges meget beton til brodækket – i alt 723 m3. Det svarer til indholdet af omkring 75 betonbiler. Når dækket er fyldt op med beton, skal det hærde i 10-12 dage. Derefter kan formen fjernes.
Se mere
10.10.2018
I efterårsferien bliver det muligt at se brobyggeriet fra vandsiden. Der er sejlture tirsdag den 16. oktober og fredag den 19. oktober. Det er et samarbejde mellem Skibby Aktive, Nationalparken Skjoldungernes Land og Fjordbåden Svanen, der står bag disse ture. Fjordforbindelsen Frederikssund stiller med vores guide og tidligere projektleder Niels Korsgaard til at fortælle mere om tilblivelsen af Kronprinsesse Marys Bro. Læs mere arrangementerne og tilmelding.
Se mere
09.10.2018
Kronprinsesse Marys Bro tager for alvor form. De V-formede bropiller er skudt op af Roskilde Fjord i løbet af sommeren, og er nu alle helt færdigstøbte.
Se mere
08.10.2018
Fjordforbindelsen Frederikssund har i dag underskrevet kontrakt med BroBizz Operatør A/S som leverandør af landets første free flow betalingsanlæg, der skal etableres ved Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord. Bro og anlæg åbner i slutningen af 2019. ​
Se mere
05.10.2018
Borgerne kom med mere end 400 navneforslag til den kommende motortrafikvej over Kronprinsesse Marys Bro. Nu har Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune valgt navnet til vejen. Den næsten 10 km. lange motortrafikvej, der skal forbinde rute 53 i Hornsherred med rute 211 Frederikssundsvej over den kommende Kronprinsesse Marys Bro får navnet ”Fjordlandsvej”. Det har Vejdirektoratet og Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune besluttet. - Valget faldt på Fjordlandsvej blandt de mange forslag. Et fint navn til det smukke fjordlandskab, siger Tina Tving Stauning (S), der er formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune.
Se mere
27.09.2018
​Arbejdet med at fylde jord på den eksisterende Marbækvej er gået i gang. Fra i dag skal trafikanter på Marbækvej ud på en omkørsel via de nye ramper til motortrafikvejen.
Se mere
26.09.2018
​Når man bygger bro, er der mange andre opgaver end selve byggeriet. Blandt andet skal man hele tiden sørge for, at der bliver passet godt på miljøet og den natur, der grænser op til anlægsarealerne.
Se mere
21.09.2018
​I begyndelsen af næste uge udvider entreprenøren på Fjordforbindelsen Frederikssund deres arbejdstider på Kronprinsesse Marys Bro. I en periode vil de i stedet for at arbejde med ét hold, intensivere arbejdet og køre med to hold i døgnet. Dette gælder kun for arbejder på højbroen
Se mere
12.09.2018
Søndag den 23. september åbner Fjordforbindelsen Frederikssund og vores entreprenør RBAI hegnet til byggepladsen ved Marbæk og inviterer alle interesserede helt tæt på byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro.
Se mere
05.09.2018
Se mere
29.08.2018
Frederikssund Kommune inviterer alle interesserede til at komme med forslag til, hvad motortrafikvejen, der kommer til at binde Hornsherred tættere sammen med Frederikssund og hovedstadsområdet, skal hedde.
Se mere
24.08.2018
Det bliver BroBizz Operatør A/S, der skal drive Danmarks første free flow betalingsanlæg. Et betalingsanlæg uden bomme, hvor man ikke skal sænke farten, når man passerer. Anlægget skal etableres ved Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, der åbner i slutningen af 2019.
Se mere
16.08.2018
Nu kan du lave din egen timelapse af Kronprinsesse Marys Bro. Du kan vælge mellem fire forskellige kameraer, så du kan se byggepladsen og Roskilde Fjord fra forskellige vinkler. Perioden, du ønsker at se, kan du også selv bestemme. De første billeder, som bruges til timelapsefilmene, er fra oktober 2017, og der tages nye billeder hver dag, så du kan altid se den seneste udvikling. Skab og se din egen timelapse her http://fjordforbindelsen.dk/om-broen/folg-projektet
Se mere
10.08.2018
Arbejdet med anlæg af Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund er denne sommer på sit højeste. Vores entreprenør er snart færdig med at støbe de V-formede bropiller, og samtidig arbejder RBAI på højtryk med montering af brodækket fra øst mod vest. 230 af de 492 segmenter til brodækket er støbt på præfabrikationsfabrikken i Polen, og heraf er 116 allerede monteret i Frederikssund.
Se mere
25.07.2018
3500 besøgende har i årets seks første måneder lagt vejen forbi Fjordforbindelsen Frederikssunds opdaterede udstillinger i projektets to informationscentre.
Se mere
19.07.2018
Når du nyder den danske sommer ved Roskilde Fjords bred, er det i år med en anden udsigt end i fjor. Du kan nemlig se bropillerne til Kronprinsesse Marys Bro blive støbt i fjorden. I alt skal der støbes 16 bropiller til den nye bro. Aktiviteten er høj på byggepladsen, og entreprenørens folk bliver hver dag sejlet ud til pramme på fjorden, hvorfra arbejdet med broen foregår.
Se mere
18.07.2018
Selv om byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro er i fuld gang, og et arbejdsområde er oprettet i Roskilde Fjord, kan du som lystsejler godt passere byggeriet. Samtidig kan du på helt tæt hold se de første bropiller, der lige nu skyder op af vandet.
Se mere
13.07.2018
Den nye bro ved Gammel Færgevej er færdig i starten af august. Broen skal føre Gammel Færgegårdsvej over den kommende motortrafikvej, og med broen bliver adgangsforholdene til Tørslev Hage ændret. Færdsel til den sydlige del af Tørslev Hage vil fra august foregå over den nye bro og videre ad Gammel Færgegårdsvej. Gammel Færgegårdsvej lukkes i den østlige ende og bliver en blind vej. Færdsel til den nordlige del af Tørslev Hage vil foregå via Svanevænget/Kystvej. Kystvej lukkes i den østlige ende og bliver også en blind vej.
Se mere
11.07.2018
Kronprinsesse Marys Bro tager hastigt form i Roskilde Fjord, og en anden af Fjordforbindelsens broer, nemlig broen ved Tørslevvej åbnede for nylig for trafik. Nu er arbejdet med endnu en ny bro i gang. Broen skal bygges ved ...
Se mere
09.07.2018
Mens mange slapper af og nyder sommerferien, er der fuld aktivitet på byggepladsen. Der bliver arbejdet på både vejanlæg og Kronprinsesse Marys Bro. Ved fjorden er den store montagekran ved at blive skubbet ud på næste bropille, som er bropille 15. I morgen tirsdag fortsætter arbejdet med at montere de to første broelementer ovenpå selve bropillen. Herefter arbejdes der kontinuerligt med de resterende 28 broelementer. De 100 tons tunge broelementer vil skiftevis blive monteret på hver side af de to midteelementer, der er monteret på selve bropillen, så der til sidst er 14 broelementer på hver side af bropillen. Arbejdet går hurtigt og er allerede efter to spænd, som de 30 broelementer samlet kaldes, oppe i max. hastighed.
Se mere
06.07.2018
En milepæl på land er nået – en ny bro er klar til brug på Tørslev Hage. I dag er trafikken efter cirka et års anlægsarbejde lagt tilbage til den gamle linjeføring på Tørslevvej. Lidt i 12 kørte de første biler over vejens nye bro, der fører Tørslevvej over Fjordforbindelsens motortrafikvej.
Se mere
27.06.2018
Omkring 20 fredede digesvaler har slået sig ned på Tørslev Hage. Her har de dannet en koloni og yngler i en af projektets sandskråninger.
Se mere
26.06.2018
Kronprinsesse Marys Bro tager for alvor form i disse måneder. Som et af de meget synlige beviser på det, skyder broens V-formede bropiller nu op af Roskilde Fjord.
Se mere
17.05.2018
I løbet af uge 21 omlægges trafikken på rute 53, så trafikanterne skal passere vest om rundkørslen Skibbyvej og Onsvedvej/Østergaardsvej, da den tages ud af drift. Derudover flyttes Lyngerupvej en anelse mod nordvest.
Se mere
14.05.2018
Inden sommerhussæsonen for alvor går i gang, vil de permanente støjskærme gennem Tørslev Hage være monteret. På den måde får naboerne til den kommende motortrafikvej glæde af dem også under anlægsarbejdet.
Se mere
09.05.2018
Arbejdet på højbroen skrider frem på mange fronter. Vi mangler nu kun at støbe fundamentspæle til en enkelt bropille.
Se mere
07.05.2018
​Prisen for at krydse Kronprinsesse Marys Bro bliver 14 kr. for køretøjer op til 3500 kg og 41 kr. for køretøjer over 3500 kg. Bestyrelsen i Fjordforbindelsen Frederikssund har på et bestyrelsesmøde den 2. maj vedtaget taksterne for at køre over Kronprinsesse Marys Bro. Prisen bliver 14 kr. for køretøjer op til 3500 kg og 41 kr. for køretøjer over 3500 kg. Dermed har bestyrelsen fulgt de takster, der blev lagt op til i anlægsloven. Offentliggørelsen af taksterne er en del af udbudsprocessen af betalingsanlægget for broen, som er i fuld gang.
Se mere
23.04.2018
Nu kan du blive klogere på byggeriet af Fjordforbindelsen. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 26. maj. Her kan du nemlig komme på tur til Roskilde Fjord og besøge projektets informationscenter i Frederikssund. Du får en status på projektet, og derefter går turen til udsigtsplatformen, hvorfra du kan se byggepladsen og fjorden.
Se mere
20.04.2018
Kvæk-kvæk-kvæk. De første frøer har lagt vinteren bag sig og er hørt kvække ved Fjordforbindelsen, nu hvor paddernes ynglesæson er i gang. I de sidste to uger har projektet også fundet æg af brun frø i fire af de 19 vandhuller, der ugentligt bliver monitoreret for vandstandsændringer.
Se mere
16.04.2018
Kronprinsesse Marys Bro tager mere og mere form hver eneste dag. Også på Fjordforbindelsens mindre bygværker flere steder på strækningen er der godt gang i byggeriet. Og nu begynder arbejdet med tilslutningsanlægget til Frederikssundsvej.
Se mere
13.04.2018
Næste sending broelementer til Kronprinsesse Marys bro er ankommet i Frederiksværk, og på mandag påbegyndes transporten af de cirka 100 ton tunge elementer videre til byggepladsen i Frederikssund.
Se mere
08.04.2018
​Bliv helt opdateret på byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro i et af de to informationscentre på hver side af Roskilde Fjord. Udstillingerne er netop blevet fornyet, så de viser det, der sker på byggepladsen netop nu. Oplev blandt andet en 3D-model af en af bropillerne.
Se mere
23.03.2018
​Entreprenøren går i weekenden i gang med de indledende øvelser til montering af brodækket. Der vil blive arbejdet på byggepladsen både lørdag og søndag med aktiviteter både i dag- og aftentimerne.
Se mere
22.03.2018
​Udover den store højbro over Roskilde Fjord er der på strækningen for den kommende fjordforbindelse en række mindre bygværker, der også skal opføres.
Se mere
08.03.2018
Omkring 2000 mennesker besøgte Fjordforbindelsen Frederikssund søndag den 4. marts, da der var åben byggeplads på projektet. Ca. 1500 af dem var i løbet af dagen på en guidet rundtur med projektets medarbejdere. Se fotos fra dagen her.
Se mere
01.03.2018
Fjordforbindelsen Frederikssund når nu endnu en stor milepæl. På mandag ankommer de første elementer til brodækket til Kronprinsesse Marys Bro til Frederiksværk Havn. De store betonelementer vejer hver mellem 99 og 113 ton, og de skal efter ankomsten i Frederiksværk fragtes videre til Frederikssund på specialtransporter.
Se mere
21.02.2018
Søndag den 4. marts åbner Fjordforbindelsen Frederikssund og vores entreprenør RBAI hegnet til byggepladsen ved Marbæk, og inviterer alle interesserede helt tæt på byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro.
Se mere
14.02.2018
Kom med på byggepladsen med projektchef Henrik Vincentsen, som forklarer, hvordan fundamenter og bropiller til Kronprinsesse Marys Bro støbes, og hvordan den 150 meter lange montagekran skal samle brodækket med de 492 præfabrikerede elementer.
Se mere
09.02.2018
I går blev den første sænkekasse monteret på fjorden. Den har til formål at skabe en tør byggeplads på bunden af fjorden. En sænkekasse, er i praksis en form støbt i beton, hvorpå der er monteret nogle paneler af stål. Betonskallen måler 10,4 x 10,4 meter og har en højde på ca. 2 meter
Se mere
31.01.2018
Kommer du på byggepladsen i Frederikssund bliver du mødt af en pæredansk vagt, som byder dig velkommen. Men bevæger du dig ind i kontorerne eller ned på byggepladsen, hvor folk er i gang med selve byggeriet, bliver der længere imellem de danske ord. Der kan du høre spansk, italiensk, portugisisk og engelsk med mange accenter. ”Fjordforbindelsens byggeplads er en spændende arbejdsplads, og den bliver mere og mere international i takt med, at flere folk kommer til. Den ene dag koordinerer og planlægger du konstruktioner med en fra New Zealand, mens du til næste møde diskuterer geotekniske forhold med en mand fra Brasilien. Det er inspirerende og lærerigt,” siger projektchef Henrik Vincentsen.
Se mere
18.01.2018
En ny bro er kommet til. Broen, som skal føre Tørslevvej over Fjordforbindelsens motortrafikvej, fik i sidste uge støbt dækket. Det betyder, at betonarbejdet på det første af mange bygværker på projektet stort set er færdigt. Til støbningen blev der brugt 310 m3 beton, og arbejdet tog cirka 12 timer. I februar skal broen have autoværn sat op, og i foråret, når...
Se mere
22.12.2017
Fjordforbindelsen Frederikssund har efter prækvalifikation udvalgt fem firmaer og konsortier, der får mulighed for at byde på Danmarks første free flow betalingsanlæg ved Kronprinsesse Marys Bro.
Se mere
11.12.2017
Der bliver arbejdet til lands og til vands. I Roskilde Fjord er der seks flydende arbejdspladser. De bliver brugt i byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro. Båden Dophin flytter rundt på projektets flydende arbejdspladser. Seks pramme ligger i Roskilde Fjord. De er flydende arbejdspladser, hvorfra der bliver arbejdet med etableringen af højbroen. Når prammene skal have en ny placering, er der brug for slæbebåden Dolphin. ”Vores vigtige opgave er at bugsere prammene rundt, for de har ikke nogen motor. Vi flytter rundt på de seks flydende arbejdspladser, så de ligger de rigtige steder i forhold til byggeriet,” siger skipper Lars.
Se mere
08.12.2017
Måske har du bemærket de både, der de sidste måneder har haft hjemme på Roskilde Fjord. Bådene er en del af Fjordforbindelsen og det store anlægsprojekt. En af dem er NH Transfer, der sejler projektets medarbejdere ud til fjordens arbejdsområder.
Se mere
14.11.2017
I dag besøgte finansminister Kristian Jensen, borgmester John Schmidt Andersen og lokalpolitiker Hans Andersen Fjordforbindelsen Frederikssund. De fik en gennemgang af projektet og en rundvisning på byggepladsen. For en stund var jakkesæt og slips skiftet ud med hjelm og sikkerhedssko.
Se mere
08.11.2017
Fjordforbindelsen Frederikssund er klar til at finde den leverandør, der skal stå for Danmarks første free flow betalingsanlæg – altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke skal sænke farten, når man passerer. Anlægget skal etableres ved Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, der åbner i slutningen af 2019.
Se mere
30.10.2017
De midlertidige dæmninger på begge sider af Roskilde Fjord står lige nu under vand, men heldigvis er vandstanden begyndt at falde. Snart kan vi begynde at pumpe vand væk, få overblik over og udbedre skaderne. Vores entreprenør var heldigvis godt...
Se mere
25.10.2017
Tusindvis af genstande er blevet udgravet nær Frederikssund og på Hornsherred. Arkæologer fra Museumskoncernen ROMU har gjort store og små opdagelser, inden anlægsarbejdet med Kronprinsesse Marys Bro gik i gang. To dage i november kan interesserede borgere komme tæt på det arkæologiske arbejde.
Se mere
19.10.2017
Nu kan du følge byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, livet på byggepladsen og de store maskiner i aktion på nærmeste hold. I forbindelse med byggepladsen på Frederikssund-siden har Fjordforbindelsen Frederikssund etableret...
Se mere
12.10.2017
Her i oktober gentager vi ”På tur med projektchefen”, som er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Se mere
05.10.2017
Når Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord åbner i 2019, bliver det med et såkaldt free flow betalingsanlæg, altså et betalingsanlæg uden bomme og hvor man ikke behøver at sænke farten, når man passerer. Fjordforbindelsen Frederikssund ønsker input fra markedet til betalingsanlægget inden det endelige udbudsmateriale offentliggøres og inviterer alle potentielle leverandører til informationsmøde om udbudsprocessen.
Se mere
29.09.2017
Den kommende motortrafikvej skal på Tørslev Hage ligge under terræn. For at grave vejen ned skal der etableres støttevægge til at holde på jorden. Det arbejde begynder nu og står på frem til slutningen af foråret 2018.
Se mere
15.09.2017
27 kollegaer fra det norske Vegvesen besøgte i går Fjordforbindelsen Frederikssund for at få inspiration om håndtering af støj og naboer i byggefasen.
Se mere
12.09.2017
"Sammen lagde vi et pres på Christiansborg," siger Ole Find Jensen om processen op til den nye fjordforbindelse.
Se mere
08.09.2017
Hen over efteråret inviterer Vejdirektoratet ”På tur med projektchefen”. Det er en oplagt mulighed for at komme helt tæt på det store byggeri af Kronprinsesse Marys Bro.
Se mere
05.09.2017
Nu går arbejdet med at støbe de permanente bropæle i gang. Pælene skal sørge for et stabilt fundament til Fjordforbindelsen Frederikssund mange år frem i tiden. Opgaven med pælefundering vil foregå frem til forsommeren 2018. Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af...
Se mere
14.08.2017
Fra midten af august begynder arkæologerne at undersøge det område, hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej skal ligge.
Se mere
09.08.2017
I dag støber vores entreprenør fundamenterne til den bro, der skal føre Tørslevvej over den kommende motortrafikvej. Broen ved Tørslevvej er et af to bygværker på Tørslev Hage, der skal laves i år. Dagens støbning er startskuddet på byggeriet af selve broen. Vi forventer, at broen ved Tørslevvej står færdig omkring juletid. Den anden bro, der skal bygges i umiddelbar nærhed er broen ved Gl. Færgegårdsvej. Det arbejde går i gang i efteråret og forventes afsluttet i sommeren 2018.
Se mere
08.08.2017
Vejdirektoratets entreprenør asfalterer i denne uge Marbækvej.
Se mere
01.08.2017
I august undersøger vi jordbunds- og grundvandsforholdene, der hvor det kommende tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej er planlagt.
Se mere
24.07.2017
Selvom det meste af Danmark er på sommerferie, arbejdes der på livet løs på byggepladsen. Det gælder om at nå så meget som muligt, inden vinteren kommer, og det bliver vanskeligere at udføre visse opgaver.
Se mere
13.07.2017
Det er ikke kun på byggepladsen, at arbejdet skrider fremad. Vi er også ved at udarbejde udbudsmaterialet der skal danne grundlag for den kommende kontrakt om betalingsanlægget.
Se mere
04.07.2017
Svanevænget bliver indgangen til sommerhusene på Tørslev Hage Vores entreprenør er færdig med at lægge asfalt på den vestlige del af Gammel Færgegårdsvej og forlængelsen af Svanevænget. Så fra i morgen vil adgangen til sommerhusområdet foregå via Svanevænget. Skal man syd for Gammel Færgegårdsvej, sker det via Svanestien. Når trafikken er flyttet, går entreprenøren umiddelbart derefter i gang med at grave ud til den nye bro, som i fremtiden skal føre Gammel Færgegårdsvej over den kommende motortrafikvej.
Se mere
23.06.2017
Vi passer på den beskyttede natur og dyrene i områderne, som grænser op til anlægsarealerne. Det overdrev og eng, der er specielt på Tørslev Hage, passer vi på blandt andet ved, at vi sætter hegn op. Der sættes permanente hegn op mellem naturen og anlægsområderne, der hvor vi skal arbejde i lang tid og mindre markeringshegn...
Se mere
22.06.2017
Et godt fundament er alfa og omega, når vi bygger en bro. Derfor går entreprenøren nu i gang med at teste bæreevnen af de pæle, der skal bære den nye bro over Roskilde Fjord mange år frem i tiden.
Se mere
21.06.2017
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med færdiggørelse af Svanevænget, Svanestien, Kystvej og Kysttoften. Der er derfor arbejde i gang med fjernelse af gammelt asfalt og udlægning af ny asfalt. Arbejdet kan medføre trafikale og støjmæssige gener og bliver udført indenfor almindelig arbejdstid. Forventet arbejdsperiode:
Se mere
20.06.2017
25 mænd og kvinder svømmede lørdag fra Tørslev Hage til byggepladsen i Marbæk for at markere, at entreprenørens folk nu rykker ind kontorlokalerne på byggepladsen. Det var entreprenørselskabet RBAI JV I/S, der havde inviteret egne medarbejdere og ansatte fra blandt andet Vejdirektoratet, Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og 3F til at deltage i en open water svømmekonkurrence på strækningen. Også elitesvømmere fra svømmeklubberne i Frederikssund, Holbæk og Hovedstaden stillede op. 17-årige Mikkel Henriksen fra Holbæk Svømmeklub var første mand i mål efter cirka ti minutter.
Se mere
14.06.2017
På begge sider af Roskilde Fjord er dæmningerne nu tydelige. På Frederikssundsiden varer det ikke længe før entreprenøren er helt færdig med den midlertidige dæmning, mens de ved Tørslev Hage fortsat sætter spuns. Dæmningerne er bygget op af sand mellem spunsvægge, som holder sammen på dæmningen. Det er fra disse dæmninger, entreprenøren snart vil lave pælefundering af broen tættest på land. Arbejdet med pælefundering på Frederikssundsiden går i gang senere i juni måned.
Se mere
06.06.2017
Vores entreprenør har lavet en fin film om Fjordforbindelsen Frederikssund. Filmen giver et godt indblik i projektet og dets omfang, og...
Se mere
23.05.2017
Vejdirektoratets entreprenør er i gang med at sætte hegn op omkring arbejdsarealet langs Gammel Færgegårdsvej på Tørslev Hage. På den måde afskærmes sommerhusområdet fra byggepladsen og langt størstedelen af arbejdskørslen holdes indenfor byggepladsen og traceet af den kommende motortrafikvej.
Se mere
19.05.2017
I næste uge går vores entreprenør i gang med arbejdet med at etablere en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord fra Hornsherredsiden. Ligesom på Frederikssundsiden er det fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land. Løsningen med dæmninger er valgt fordi Roskilde Fjord i de områder tættest på kysterne er så lavvandet, at man ikke kan få en pram ind mod kysterne, men for dyb til at køre det udstyr i fjorden, som skal bruges til at etablere pæle og fundamenter til broen. Etableringen af dæmninger forventer vi pågår i cirka 2½ måned.
Se mere
15.05.2017
Se mere
09.05.2017
Se mere
01.05.2017
I begyndelsen af maj går Vejdirektoratets entreprenør i gang med at bygge en midlertidig dæmning ud i Roskilde Fjord. Det er fra den dæmning, entreprenøren skal lave pælefundering og støbe fundamenter til broen tættest på land. Dermed går startskuddet på anlægsarbejdet med selve broen over Roskilde Fjord.
Se mere
26.04.2017
“Hvis vi er de eneste, der kommer til at betale for at køre over en lokal bro, så kommer vi ind på Christiansborg med høtyvene - det var ikke det, vi aftalte.”
Se mere
07.04.2017
Den forhenværende borgmester, Ole Find Jensen, mener ikke at Frederikssund skal være det eneste sted, hvor der er brugerbetaling.
Se mere
13.03.2017
Godt 100 mennesker besøgte i torsdags åben udgravning ved Dysseholm, hvor arkæologerne fra Roskilde Museum fortalte om udgravningen og dens resultater. I løbet af ugen lagde fem skoleklasser desuden vejen forbi for at lære mere om arkæologiarbejdet og fordums tid. Børnene fik lov selv at grave i jorden, og selv om fundene mest bestod af regnorme og småsten, fandt de alligevel flere stykker trækul fra vikingernes ildsteder og flintestykker, der tydeligvis var bearbejdet af mennesker.
Se mere