Om broen

Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund, og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage.

Projektet koster ca. 2 mia. kr., og vi forventer at åbne for trafik i 2019.


Projektet er inddelt i tre entrepriser

  • Ca 1,5 km motortrafikvej mellem Frederikssundsvej og Marbækvej, som i første omgang skal fungere som adgangsvej til brobyggepladsen.
  • Ca 8,4 km motortrafikvej mellem Skibbyvej og Marbækvej inklusiv en 1,4 km lang højbro over Roskilde Fjord og ca. 1 km landevej med tilslutning til Lyngerupvej.
  • Et tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej.


Anlægsloven, startskudet for et projekt

For Fjordforbindelsen Frederikssund blev anlægsloven vedtaget i december 2014 og der blev afsat 659, 5 mio.kr. på finansloven. Projektet er budgetteret til cirka 2 milliarder, og differencen skal finansieres af brugerne af den kommende bro.


Indstilling

VVM-redegørelsen

Sammenfattende rapport

Tekniske rapporter og beskrivelser