Om os

 

Præsentation af Fjordforbindelsen Frederikssund

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), der drifter betalingsanlægget til Kronprinsesse Marys bro. Derudover sørger virksomheden for tilbagebetalingen af de lån, der har finansieret broen.

Virksomheden ledes af en bestyrelse udpeget af tidligere transportminister Hans Christian Schmidt, og bistås af Vejdirektoratet som forretningsfører. Vejdirektoratet var bygherre på den nye fjordforbindelse.

Læs mere om bestyrelsen

Loven bag Fjordforbindelsen Frederikssund

Vedtægterne for Fjordforbindelsen Frederikssund

 

Historik

I forbindelse med anlægslov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund fastlagde Folketinget, at der skulle etableres en selvstændig offentlig virksomhed, fordi det drejer sig om en betalingsbro.

Virksomheden blev stiftet den 27. november 2015, og er ejet af staten ved Transport- og Boligministeriet.

Fjordforbindelsen Frederikssund varetog etablering fjordforbindelse over Roskilde Fjord og etableringen af en ny motortrafikvej.

Hele projektet kostede omkring 2 mia. kr. Forligspartierne bag aftalen om en Grøn Transportpolitik afsatte i 2014 et statsligt bidrag på 650 mio. kr. til projektet. Den resterende del skal brugerfinansieres, og det er den del virksomheden står for.