Om os

I forbindelse med lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund fastlagde Folketinget, at fordi det drejer sig om en betalingsbro, skulle der etableres en selvstændig offentlig virksomhed. Fjordforbindelsen Frederikssund skal varetage etablering af en ny motortrafikvej og fjordforbindelse over Roskilde Fjord. Virksomheden skal også stå for at opkræve betaling for passage af den nye forbindelse. Fjordforbindelsen Frederikssund blev stiftet den 27. november 2015 i Transport- og Bygningsministeriet.

Hele projektet er budgetteret til at koste omkring 2 mia. kr. Forligspartierne bag Aftalen om en Grøn Transportpolitik afsatte i 2014 et statsligt bidrag på 650 mio. kr. til projektet. Den resterende del skal brugerfinansieres, og det er den del, den nye virksomhed skal stå for.

Vejdirektoratet er fortsat bygherre på fjordforbindelsen. Til dato har Vejdirektoratet stået for VVM undersøgelse, planlægning af projektet, udbud af opgaverne, valg af entreprenører og nu i anlægsfasen er Vejdirektoratets opgave at føre tilsyn med anlægsarbejdet.