Om Fjordforbindelsen Frederikssund

På ekstraordinært virksomhedsmøde den 25. marts 2022 blev der truffet beslutning om, at den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund træder i likvidation med henblik på frivillig opløsning af virksomheden i overensstemmelse med lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund § 25, stk. 1, jf. selskabslovens §§ 217-224.