Fjordforbindelsen Frederikssund


Virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund blev stiftet den 27. november 2015 og er ejet af staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), der varetager en 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Derudover skal virksomheden sørge for tilbagebetalingen af de lån, der har finansieret byggeriet af broen.

Virksomheden ledes af en bestyrelse udpeget af tidligere transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. Bestyrelsen har eksisteret siden 7. december 2015 og bistås af Vejdirektoratet som forretningsfører. 

Læs mere om bestyrelsen

 

Loven bag Fjordforbindelsen Frederikssund (PDF)

Vedtægterne for Fjordforbindelsen Frederikssund (PDF)