Præsentation af Fjordforbindelsen Frederikssund


Virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund blev stiftet den 27. november 2015 og er ejet af staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), der varetager etableringen af broen over Roskilde Fjord og en ny motortrafikvej. Når bro og motortrafikvej er anlagt, skal virksomheden opkræve brugerbetaling. Derudover skal virksomheden sørge for tilbagebetalingen af de lån, der har finansieret broen.

Virksomheden ledes af en bestyrelse udpeget af tidligere transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. Bestyrelsen har eksisteret siden 7. december 2015 og bistås af Vejdirektoratet som forretningsfører. Vejdirektoratet er bygherre på den nye fjordforbindelse.

Læs mere om bestyrelsen

Det samlede budget for projektet er på cirka to milliarder kroner. 650 millioner kroner er direkte statslig støtte, mens resten finansieres gennem brugerbetaling.

Læs om loven bag Fjordforbindelsen Frederikssund her

Læs om vedtægterne for Fjordforbindelsen Frederikssund her