Kontakt

Har du spørgsmål til bestyrelsen af Fjordforbindelsen Frederikssund, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@fjordforbindelsen.dk.

Drejer din henvendelse sig om selve anlægsarbejdet bør du kontakte Vejdirektoratet på fjordforbindelsen@vd.dk eller kontakte projektets medarbejdere direkte:


Kommunikationsmedarbejder

Anne-Mette Nyhuus
Tlf: 7244 3078
an6@vd.dk

Tager sig af generelle henvendelser og spørgsmål om projektet.


Praktisk forretningsfører

Asta Ostrowski
Tlf.: 7244 3070
asos@vd.dk

Varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen og er dermed bindeleddet mellem bestyrelsen og Vejdirektoratet.


Landinspektør

Lise Lausten Frederiksen
Tlf: 7244 3736
llf@vd.dk

Tager sig af sager vedrørende de direkte berørte grundejere på projektet.