Kontakt

Har du spørgsmål til Fjordforbindelsen Frederikssund, er du velkommen til at skrive til ff@vd.dk.

 

Kommunikationskonsulent

Jens Genders
Tlf: 6193 0423
jege@vd.dk

Tager sig af generelle henvendelser og spørgsmål om projektet.

 

Praktisk forretningsfører

Asta Ostrowski
Tlf.: 7244 3070
asos@vd.dk

Varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen og er dermed bindeleddet mellem bestyrelsen og Vejdirektoratet.


 

Landinspektør

Lise Lausten Frederiksen
Tlf: 7244 3736
llf@vd.dk

Tager sig af sager vedrørende de direkte berørte grundejere på projektet.

 


Fakturering

Fjordforbindelsen Frederikssund modtager kun fakturaer elektronisk.

Vi modtager faktura i OIOubl format.

EAN: 5798009883209
CVR: 37262749

Din e-faktura til os

Når der sendes faktura til os er det et krav, at der påføres initialer på leverancemodtageren.

  • Initialerne skal stå i feltet ”Personreference”, ”Deres Ref", eller ”Reference” alt efter hvilket felt denne refererer til i OIOubl-filen
  • Initialerne placeres som beskrevet på IT og Telestyrelsens hjemmeside: http://www.oioubl.info/Classes/da/Invoice.html

Fakturaen kan indeholde indkøbsordre- eller rekvisitionsnummer.