Kontakt

Har du spørgsmål til bestyrelsen af Fjordforbindelsen Frederikssund, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@fjordforbindelsen.dk.

Drejer din henvendelse sig om selve anlægsarbejdet bør du kontakte Vejdirektoratet på fjordforbindelsen@vd.dk eller kontakte projektets medarbejdere direkte:


Projektchef

Henrik Vincentsen
Tlf.: 7244 3703
fjordforbindelsen@vd.dk

Har det overordnede ansvar for projektet.


Praktisk forretningsfører

Morten Weigand
Tlf.: 7244 3059
mwe@vd.dk

Varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen og er dermed bindeleddet mellem bestyrelsen og Vejdirektoratet.


Landinspektør

Lise Tauber
Tlf: 7244 2191
lit@vd.dk

Tager sig af sager vedrørende de direkte berørte grundejere på projektet.


Kommunikationsmedarbejder

Anne-Mette Nyhuus
Tlf: 7244 3078
an6@vd.dk

Tager sig af generelle henvendelser og spørgsmål om projektet.