Mød Carol Reynal

Hvilken rolle har du på projektet?

Jeg er kvalitetssikringsinspektør på Fjordforbindelsen og er del af Rbais kvalitetsafdeling. Vores opgave er at sikre, at kvaliteten af vores leverancer lever op til kontraktkravene.

Hvordan ser en almindelig dag ud for dig?

Min arbejdsdag går med at tjekke, at alle arbejdsprocedurer og testresultater stemmer overens med kontraktspecifikationerne. I kontrakten er der angivet forskellige specifikationer og krav, der skal opfyldes. Inden for bygværkerne kigger jeg for eksempel på fundamenterne og tjekker, at de følger designet. Jeg kontrollerer, at de rigtige materialer er anvendt, og at den godkendte anlægsmetode er blevet fulgt. Vi er selvfølgelig et helt team, der arbejder med at kvalitetssikre Fjordforbindelsens forskellige bygværker.

Hvorfor har du valgt at komme til Danmark og arbejde på den nye fjordforbindelse?

Jeg har boet i Danmark i fem år. Min mand arbejdede i København på Cityringen, så jeg fik job og flyttede med til Danmark. Nu er jeg så på Fjordforbindelsen. Jeg synes, det er en meget interessant arbejdsplads og et interessant projekt med motortrafikvej, mindre bygværker og så højbroen i Roskilde Fjord. Alle arbejdspladser er forskellige, og der er altid mulighed for at lære nyt.

Hvad er det bedste ved at være med til at bygge fjordforbindelsen?

Projektet er i sig selv spændende at være en del af, og jeg lærer blandt andet, hvordan danskerne arbejder og håndterer udfordringer. Det er mange måder at gøre tingene på, og jeg bliver beriget af et bredere udsyn her.

Når jeg tænker på Danmark, tænker jeg …?

Blæst, mørke og kulde om vinteren.
Men jeg kan godt lide det – Danmark er et godt land at bo i.

Carol Reynal fra Spanien er med til at kvalitetssikre den nye fjordforbindelse.