Mød Dinis Branco

Hvilken rolle har du på projektet?

Jeg styrer alle tekniske og kontraktmæssige forhold, der relaterer sig til vejarbejder, mindre betonstrukturer, dræning og spunsvægge. Jeg står også for kontakten til kunden, dvs. Vejdirektoratet, tilsynsteams fra projektets rådgiver Arup, underleverandører og til RBAI JV’s internationale afdelinger.

Hvordan ser en almindelig dag ud for dig?

I løbet af en typisk arbejdsdag fører jeg tilsyn og assisterer mit team i forhold til forskellige aktiviteter, som vores underleverandører udfører. Jeg hjælper blandt andet med tekniske behov, konstruktionsmetoder, kvalitet, arbejdsmiljø og sikkerhed. Jeg er i kontakt med Vejdirektoratet og tilsynsteams og opdaterer dem om vores fremdrift, og jeg sikrer mig, at de er tilfredse med arbejdet.

Jeg deltager også i møder, hvor vi blandt andet taler om ugens prioriteter, tjekker fremdrift og diskuterer målsætninger for den kommende uge. Ud over den løbende kontakt med teams og underleverandører er jeg med på et ugentligt ledermøde, hvor jeg redegør for min afdelings fremdrift til projektledelsen.

På baggrund af min erfaring fra andre projekter rundt om i verden hjælper jeg også kolleger med at finde løsninger af både miljømæssig karakter og tekniske aspekter i projektet.

Hvorfor har du valgt at komme til Danmark og arbejde på den nye fjordforbindelse?

Faktisk blev jeg valgt af Danmark. Jeg var ved at afslutte et to-årigt projekt i Sri Lanka, da der var søgning efter en til en stilling i bro og vejarbejde i Danmark – en med min baggrundserfaring og en, der som jeg taler flere sprog, da projektet består af tre virksomheder fra tre lande.

Hvad er det bedste ved at være med til at bygge fjordforbindelsen?

Jeg kan dele mine erfaringer, både de professionelle og de menneskelige, med kolleger, ligesom jeg lærer fra andre. Danmark har en meget anderledes arbejdskultur og arbejdspolitik end andre lande, jeg har arbejdet i. Hvert projekt er en unik oplevelse, og alle tager noget med sig.

Når jeg tænker på Danmark, tænker jeg …?

Grønne marker, Lego (selvfølgelig), vikinger og en åben kultur.

Dinis Branco er områdemanager og supervisor. Af uddannelse er han bachelor i ingeniørvidenskab og miljø.