Mød Kimberley Perry

Hvilken rolle har du på projektet?

Jeg er broingeniør og står for tilsyn af de mindre bygværker, dvs. alle andre bygværker, der ikke er højbroen, såsom mindre broer og tunneler, spunsvægge, faunapassager og støjskærme. Jeg er ansat hos Arup, der er Vejdirektoratets rådgiver på Fjordforbindelsen.

Hvordan ser en almindelig dag ud for dig?

På en almindelig dag tager jeg ud på byggepladsen for at overvåge arbejdet med bygværkerne, fx om der er problemer, og hvordan de kan blive løst. En stor del af min tid går med at holde styr på, hvad der sker på byggepladsen og lave optegnelser. Jeg analyserer konstruktionsløsninger, materialer og produkter og indhenter viden fra vores designere, så jeg kan tjekke diverse detaljer. Det er også min opgave at sikre, at kontrakten bliver overholdt.

Hvorfor har du valgt at komme til Danmark og arbejde på den nye fjordforbindelse?

Jeg ville gerne bo i et andet land og lære et nyt sprog, og jeg ville også gerne arbejde i Europa og få arbejdserfaring herfra. Når man arbejder i Europa, kan man få kontakt med hele Europa.

Jeg kan godt lide, at vi alle både danskere, spaniere, englændere, italienere, belgiere og alle de andre nationaliteter, der er på Fjordforbindelsen bruger vores viden til at skabe det bedst mulige projekt. Et stort infrastrukturprojekt som Fjordforbindelsen med vejanlæg og bro forekommer ikke så tit i New Zealand, så jeg synes, det er et spændende projekt at arbejde på.

Hvad er det bedste ved at være med til at bygge fjordforbindelsen?

Som rådgiver for Vejdirektoratet har vi forberedt projektet og skrevet kontraktkrav i lang tid, så det bedste ved at være en del af holdet lige nu er, at vi endelig kan se bygværker og veje blive skabt og gjort til virkelighed.

Når jeg tænker på Danmark, tænker jeg …?

På Dannebrog. Jeg har aldrig før oplevet et land, hvor der bliver flaget så meget.

Kimberley Perry fra New Zealand er ingeniør af uddannelse og arbejder som broingeniør på Fjordforbindelsen.