Mød Carlos Miguel Salgado Rosa

Hvilken rolle har du på projektet?

Min arbejdstitel er ”Foreman”, dvs. jeg er tilsynsfører på byggepladsen. Jeg er ansvarlig for at lede og organisere de team, der bygger armeringsjernskonstruktioner. Armeringsjern bliver brugt til at forstærke betonelementerne. Teamene bøjer, bukker og klipper armeringsjernet, som bliver en slags skellet inde i betonen, når man støber.

Hvordan ser en almindelig dag ud for dig?

I mit job består en almindelig dag af masser af arbejde, mange deadlines og et fokus på at få armeringsjernskonstruktionerne lavet hurtigt og effektivt.

Hvorfor har du valgt at komme til Danmark og arbejde på den nye fjordforbindelse?

Jeg rejser derhen, hvor der er arbejde. Der bliver ikke bygget så meget i Portugal, så vi er nødt til at rejse udenlands for at få job på en byggeplads. Jeg har tidligere arbejdet i Rumænien, Algeriet, Irland, Brasilien og Peru. For mig er Fjordforbindelsen endnu et job i et nyt land.

Hvad er det bedste ved at være med til at bygge fjordforbindelsen?

Det bedste ved at være en del af fjordforbindelsen er at have et arbejde og en løn hver måned.

Når jeg tænker på Danmark, tænker jeg …?

Kulde, regn, blæst og så cyklister.

Carlos Miguel Salgado Rosa er tilsynsfører på byggepladsen og arbejder med fjordforbindelsens armeringsjernskonstruktioner.