Mød Peter Nordstrøm

Hvilken rolle har du på projektet?

Jeg er arbejdsmiljøchef og koordinator på højbroen, der har fået navnet Kronprinsesse Marys Bro. Jeg har ansvaret for arbejdssikkerhed og sikkerhed på hele projektet, dvs. jeg skal blandt andet sikre, at byggepladsen er et sikkert sted at færdes for medarbejderne og sikre, at uvedkommende ikke kan få adgang til byggepladsen.

Hvordan ser en almindelig dag ud for dig?

Min arbejdsdag starter hver morgen med en sikkerhedsrundering på byggepladsen. Her kigger jeg blandt andet på gangveje, pladslys og arbejdslys. På mine ture taler med de kolleger, der arbejder på byggepladsen, og de daglige snakke betyder meget for mig. Jeg hører, hvordan de har det, og om de har gode ideer til tiltag, der kan minimere risikoen for en arbejdsulykke på pladsen. Den dialog er med til at skabe en god stemning og en gensidig respekt.

Derefter står den på diverse møder. Jeg deltager blandt andet i koordineringen af projektets designfase. Kolleger kommer forbi med spørgsmål, og så tager jeg mig af introduktion til nye medarbejdere. Når byggeriet er på sit højeste, regner vi med at være cirka 200 medarbejdere på projektet og byggepladsen.

Jeg holder også såkaldt ”Toolbox” møder med forskellige underentreprenører, hvor vi kan gennemgå et bestemt emne, fx brug af stiger og manuel håndtering af diverse maskiner. Formålet er, at medarbejderne på byggepladsen selv skal tage ansvar for egen sikkerhed.

Hvorfor har du valgt at arbejde på den nye fjordforbindelse?

Fjordforbindelsen er et meget spændende broprojekt. Måden, broen skal bygges på, er ikke set i Danmark før, så det gør det ekstra spændende. Og så er det spændende og udfordrende at arbejde sammen med så mange mennesker fra forskellige kulturer.

Hvad er det bedste ved at være med til at bygge fjordforbindelsen?

Det bedste ved at arbejde på fjordforbindelsen er de mange forskellige kolleger og nationaliteter, som jeg møder i dagligdagen. Der er ikke to ens dage, og det kan jeg godt lide.

Som arbejdsmiljøchef på Fjordforbindelsen starter Peter Nordstrøm arbejdsdagen med en sikkerhedsrundring på byggepladsen.