Mød Rob Demeersman

Hvilken rolle har du på projektet?

Jeg er designkoordinator og koordinerer entreprenørens design mellem designere og udførelsesteams på Fjordforbindelsen. Jeg arbejder med de geotekniske arbejder og vejarbejder. Vi skal sikre, at vi får en god designløsning. Vi skal også sikre, at kontaktkrav bliver overholdt og implementeret, og at designet bliver godkendt af kunden, altså Vejdirektoratet.

Hvordan ser en almindelig dag ud for dig?

Vi er i designfasens afslutning. Vi laver designoplæg, som Vejdirektoratet kommenterer på. Derefter rettes designet til og lukkes. Vi har regelmæssige møder med designerne og Vejdirektoratet, ligesom vi har faste møder med udførelsesteamet, hvor vi taler om designdetaljer og følger op på testresultater og såkaldt as-built dokumentation af igangværende arbejder. As-built dokumentation indeholder data og tegninger af det byggede anlæg.

Hvorfor har du valgt at komme til Danmark og arbejde på den nye fjordforbindelse?

Jeg blev far et par måneder, inden jeg blev tilbudt jobbet i Danmark. Det var den perfekte timing for os. Vi kunne arbejde i udlandet og kombinere det eventyr med nogle børnevenlige omgivelser.

Hvad er det bedste ved at være med til at bygge fjordforbindelsen?

Det bedste er at arbejde i et meget internationalt miljø. For virksomhederne i dette joint venture er det nyt at arbejde i Danmark, og det giver os mange udfordringer, men også mulighed for at lære. Projektets størrelse er selvfølgelig også tiltalende. De mange discipliner, der er i gang, såsom arbejder i fjorden, bygning af en højbro ved hjælp af en stor portalkran og udvikling af cirka 8 km motortrafikvej, er al arbejdet værd.

Når jeg tænker på Danmark, tænker jeg …?

Koldt blæsevejr … Men også et ærligt og høfligt folk, som kan kommunikere på engelsk. En af de største barrierer, når man kommer til et andet land, er sprogbarrieren, men den har vi nærmest ikke mærket i mødet med Danmark.

Belgiske Rob Demeersman er uddannet civilingeniør. På Fjordforbindelsen arbejder
han som designkoordinator.