Vejdirektoratet


Vejdirektoratet var bygherre på Fjordforbindelsen Frederikssund. Vejdirektoratets opgaver på projektet har dækket VVM undersøgelse, planlægning af projektet, udbud af opgaverne, valg af entreprenører og i anlægsfasen var vores opgave at føre tilsyn med arbejderne i marken.

Generelt om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej.

Statsvejnettet udgør kun ca. fem procent af det samlede offentlige vejnet på knap 75.000 km, men næsten halvdelen af al trafik i Danmark bliver afviklet på statsvejene.

For at sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur samarbejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder og med vejsektoren og kommunerne.

Opgaver

Vejdirektoratets arbejde består primært af tre elementer:

 • Planlægning
 • Anlæg og drift
 • Trafikafvikling og -ledelse

 • Planlægning

  I planlægningen af vejene er det vores ambition, at skabe løsninger, der ikke belaster omgivelserne unødigt, men får både privatbilismen og den kollektive trafik til at fungere sammen.

  Som grundlag for planlægningen indsamler og bearbejder vi data om trafik, sikkerhed og miljø.

  Anlæg og drift

  Når vi anlægger og drifter veje og broer, er målet at skabe sikre og velfungerende løsninger, der samtidig er bæredygtige og økonomisk ansvarlige, så Danmark får de bedst mulige veje for pengene

  Vi bygger ikke selv vejene og broerne. Alle vores opgaver udbydes i konkurrence og løses af private leverandører og entreprenører.

  Trafikafvikling og -ledelse

  Når vejene først er anlagt, fortsætter vi arbejdet med at sikre optimal udnyttelse af dem. Det gør vi ved at guide trafikanterne igennem trafikken, så I kan komme nemt og sikkert frem.