Priser

Prisen for at krydse Kronprinsesse Marys Bro bliver følgende:

Motorcykler: gratis

Køretøjer op til 3500 kg: 14 kr.

Køretøjer over 3500 kg: 41 kr.


Vægten skal forstås som det trækkende køretøjs tilladte totalvægt, jf. køretøjets indregistrering hos Motorkøretøjsregistret.

Der skal ikke betales ekstra for påhæng på køretøjet som eksempelvis trailer eller campingvogn.

Prisen følger taksterne angivet i anlægsloven fra 2014. Se anlægsloven (PDF)


Kørselsfradrag på Kronprinsesse Marys Bro

Ved passage af Kronprinsesse Marys Bro kan pendlere opnå kørselsfradrag. For at være berettiget til kørselsfradrag skal man have mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej).

Fradraget på Kronprinsesse Marys Bro er et standardfradrag i lighed med standardfradragene for passage af de to øvrige betalingsbroforbindelser, Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Kørselsfradraget udbetales ikke, men indregnes i din årsopgørelse. Så man skal altså opgive sin kørsel i selvangivelsen.

Læs mere om kørselsfradraget og se regneeksempler på skat.dk


Betalingsanlæg