Trafiktal

Kronprinsesse Marys Bro åbnede for trafik den 30. september 2019, og dermed har personbilerne nu to muligheder, når de skal krydse Roskilde Fjord. Dog skal lastbiler over 3,5 tons benytte Kronprinsesse Marys Bro.

Ved nyanlæg taler man ofte om en indsvingsperiode. Det vil sige den periode, der går, før trafikanterne har vænnet sig til, at der er et alternativ til den vej, de normalt tager. Indsvingsperioden varierer fra projekt til projekt. På Fjordforbindelsen forventer Vejdirektoratet en indsvingsperiode på 2-4 år.

I tabellen kan udviklingen i trafikken på hhv. Kronprins Frederiks Bro og Kronprinsesse Marys Bro følges per uge. Tallene er et dagligt gennemsnit af ugedøgnstrafikken:

OBS! Vi har oplevet udfald i datastrømmen fra Kronprinsesse Marys Bro mandag d. 14.10.2019 kl. 17-22 og tirsdag d. 15.10.2019 kl. 00-09, hvorfor de to dage er udeladt fra opgørelsen. Ugegennemsnittene for uge 42 er vægtet for at korrigere for de to manglende hverdage.

OBS! I uge 45 var der ingen trafiktal for tirsdag og onsdag på Kronprinsesse Marys Bro pga. tekniske problemer. Så tallene i tabellen må antages at ligge under det reelle trafiktal.